Njoftim mbi dokumentacionin e nevojshem qe duhet te plotesojne subjektet per shfrytezim te zones se bregdetit.

Njoftim mbi dokumentacionin e nevojshem qe duhet te plotesojne subjektet per shfrytezim te zones se bregdetit.

AKT-i Normativ Nr.8,datë 28.12.2023 “Për marrjen e masave urgjente, për mbrojtjen dhe  permiresimin e infrastrukturës, për trajtimin e ujërave te ndotura që shkarkohen pranë ose në ujëra larëse” si dhe Rregulloren Teknike  mbi standardet per trajtimin e ujerave te ndotura per subjektet qe shkarkojne ujera te ndotura te patrajtuara prane ose ne ujerat lares

Nisma “Fshatra të pastër”

Nisma “Fshatra të pastër”

Çdo ditë e më shumë, të gjithë bashkë, bëjmë të tjerë hapa përpara për trajtimin dhe mbledhjen e mbetjeve në çdo shtëpi

Nismës tonë “Fshatra të pastra” , iu bashkuan edhe banorët e Njësive Administrative te Bashkise Fier.