Njoftimet më të fundit

NJOFTIM PËR MARRJE ME QIRA TË PASURISË SË PALUAJTSHME

Publikuar: July 24, 2023

Për marrjen me qira nga ana e Bashkisë Fier të pasurisë së paluajtshme truall dhe ndërtesë (magazinë) nga të tretë, për nevoja të magazinimit të aktiveve të Ndërmarrjeve vartëse të Bashkisë Fier Kliko KETU