Njoftimet më të fundit

Njoftim mbi dokumentacionin e nevojshem qe duhet te plotesojne subjektet per shfrytezim te zones se bregdetit.

Publikuar: February 8, 2024

Njoftim mbi dokumentacionin e nevojshem qe duhet te plotesojne subjektet per shfrytezim te zones se bregdetit.

AKT-i Normativ Nr.8,datë 28.12.2023 “Për marrjen e masave urgjente, për mbrojtjen dhe  permiresimin e infrastrukturës, për trajtimin e ujërave te ndotura që shkarkohen pranë ose në ujëra larëse” si dhe Rregulloren Teknike  mbi standardet per trajtimin e ujerave te ndotura per subjektet qe shkarkojne ujera te ndotura te patrajtuara prane ose ne ujerat lares