1. Komisioni Juridik dhe i Çështjeve Institucionale
  2. Komisioni i Ekonomisë dhe Financës
  3. Komisioni i Çështjeve Sociale
  4. Komisioni i Arsimit, Kulturës, Sportit dhe i Marrëdhënieve me Jashtë
  5. Komisioni për punët Publike dhe Emergjencat.
  6. Komisioni i Mandateve
  7. Komisioni i Votimi