SEKRETAR I PËRGJITHSHËM I BASHKISË

MARTIN DODI

______________________________________

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E FINANCËS, BUXHETIT, KONTABILITETIT DHE MENAXHIMIT TË PRONAVE

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

_________________________

……….

Drejtoria e Financës Buxhetit dhe Kontabilitetit

Drejtor

Kristina Lulashi

……….

Drejtoria e Menaxhimit të Pronave

Drejtor

Erigels Myrtaj

___________________________________

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE, TARIFRAVE VENDORE DHE PLANIFIKIMIT TË ZHVILLIMIT TË TERRITORIT

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

ADELA HYSENAJ

……….

Drejtor

Anisa Cjapi

……….

Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, Sistemit të Adresave

Drejtor

Sokol Hoxhaj

________________________________

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PUNËVE PUBLIKE, HARTIMIT TË PROJEKTEVE E INFRATSRUKTURËS

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

GAZMIRA PLESATI

……….

Drejtoria e Programimit, Kontrollit të Punëve Publike dhe Investimeve

Drejtor

Silvana Basha

……….

Drejtoria e Hartimit të Projekteve dhe Infrastrukturës

Drejtor

Haxhi Avdullai

……….

Drejtoria e Integrimit Europian, Hartimit të Projekteve për Investimet e Huaj dhe Diasporës

Drejtor

Erinda Jovani

________________________________

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E BURIMEVE DHE SHËRBIMEVE NJERËZORE, MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN DHE Q.K.B

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

ROZETA MEMO

……….

Drejtoria e Marrëdhenieve me Publikun, Informacionin dhe Arkiv – Protokollin

Drejtor

Neritan Boçova

____________________________________

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E LEGJISLAIONIT

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

NIKOLLAQ NEÇO

……….

Drejtoria e Prokurimeve

Drejtor

Erta Haxhiraj

……….

Drejtoria Juridike

Drejtor

Lefter Muskaj

……….

Drejtoria e Vlerësimit të Ofertave dhe Raportimit të zbatimit të Kontratave

Drejtor

Esmeralda Kapllanaj

_______________________________________

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E VETERINARISË, ADMINISTRIMIT DHE MBROJTJES SË TOKAVE BUJQËSORE, ADMINISTRIMIT TË FONDIT PYJOR DHE KULLOTAVE

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

FERRIK AVDIAJ  

……….

Drejtoria e Veterinarisë

Drejtor

Melaize Korçari

……….

Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës Bujqësore

Drejtor

……….

Drejtori e Administrimit të Fondit Pyjor dhe Kullotave

Drejtor

Pëllumb Llakaj

_____________________________________

DREJTORIA E PËRGJITHESHME E SHËRBIMIT SOCIAL DHE QENDRËS SË FËMIJËVE ME AFTËSI NDRYSHE

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

AGRON MARGILAJ

……….

Drejtoria e Shërbimit Social

Drejtor

……….

Qendra e Fëmijëve me Aftësi Ndryshe

Drejtor

Enri Lulaj

___________________________________________

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E KUNDRAVAJTJEVE ADMINISTRATIVE EMERGJENCAVE CIVILE DHE IVMT

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

YLLI SKËNDERAJ

……….

Inspektoriati Vendor i Territorit

Drejtor

Julian Poçaj

……….

Drejtoria e Ndjekjes së Kundërvajtjeve Administrative dhe Policia Bashkiake

Drejtor

Arben Dimo

……….

Drejtoria për Kontrollin dhe Ruajtjen e Pronës

Drejtor

Agim Hoxha

NDËRMARRJA E SHËRBIMEVE PUBLIKE

DREJTOR

LUDOVIK TARAJ

NDËRMARRJA E SHËRBIMEVE RURALE

DREJTOR

ARJAN NDREU

QENDRA EKONOMIKE E ARSIMIT

DREJTOR

ELISABETA IKONOMI

DREJTORIA E ARTIT DHE KULTURËS

DREJTOR

ADRIANA MILE

NDËRMARRJA E PASTRIMIT TË KANALEVE KULLUESE E VADITËSE

DREJTOR

ENTELA KOLA

MZSH

DREJTOR

TARJON REXHA

NDËRMARRJA E PASTRIMIT

DREJTOR

FATJON ELEZAJ

NDËRMARRJA E GJELBËRIMIT DHE E MIRËMBAJTJES SË VARREZAVE PUBLIKE

DREJTOR

EMILJANO SKËNDA

SHTËPIA E TË MOSHUARVE

DREJTOR

DORINA GJINO

———————————————————-

———————————————————-