Njoftim për mbledhjen e Këshillit Bashkiak Fier për muajin  Prill       2024

Njoftim për mbledhjen e Këshillit Bashkiak Fier për muajin Mars       2024

Njoftim për mbledhjen e Këshillit Bashkiak Fier për muajin Shkurt    2024

Njoftim për mbledhjen e Këshillit Bashkiak Fier për muajin Janar      2024

Njoftim për mbledhjen e Këshillit Bashkiak Fier për muajin Dhjetor  2023

Njoftim për mbledhjen e Këshillit Bashkiak Fier për muajin Nentor   2023

Njoftim për mbledhjen e Këshillit Bashkiak Fier për muajin Tetor      2023

Njoftim për mbledhjen e Këshillit Bashkiak Fier për muajin Shtator  2023

Njoftim për mbledhjen e Këshillit Bashkiak Fier për muajin Gusht     2023

Njoftim për mbledhjen e Këshillit Bashkiak Fier për muajin Korrik    2023

Njoftim për mbledhjen e Këshillit Bashkiak Fier për muajin Qershor 2023

Njoftim për mbledhjen e Këshillit Bashkiak Fier për muajin Maj          2023

Njoftim për mbledhjen e Këshillit Bashkiak Fier për muajin Prill         2023

Njoftim për mbledhjen e Këshillit Bashkiak Fier për muajin Mars        2023

Njoftim për mbledhjen e Këshillit Bashkiak Fier për muajin Shkurt    2023

Njoftim për mbledhjen e Këshillit Bashkiak Fier për muajin Shkurt    2023

Njoftim për mbledhjen e Këshillit Bashkiak Fier për muajin Janar       2023