Për vendimet e Këshillit Bashkiak Fier, kliko tek Vendime.Al