Bashkia përbëhet nga disa njësi administrative, sipas lidhjeve tradicionale, historike, ekonomike dhe sociale. Njësitë administrative në territorin e një bashkie, shtrirja e tyre territoriale dhe emri përcaktohen me ligj. Njësitë administrative përbëhen nga qytetet dhe/ose fshatrat.

Shtrirja territoriale, emri i qyteteve dhe fshatrave, pjesë e çdo njësie administrative, përcaktohen me ligj.

Administrata e njësive administrative  është përçuese e problemeve dhe shqetësimeve të komunitetit përkatës në strukturat e Bashkisë dhe anasjelltas. Komunikon me banorët e njësisë  për politikat bashkiake dhe projektet apo programet e Bashkisë për njësinë administrative përkatëse. Njësitë Administrative komunikojnë dhe bashkëpunojnë me njëra tjetrën, në funksion të realizimit të detyrave të tyre dhe zgjidhjes së problemeve e shqetësimeve të banorëve të njësive.

Bashkia Fier ka në përbërje të saj 13 Njësi Administrative:  

Emërtimi i njësisë Administrator
Njesia administrative “R 1” Bilbil Çelaj
Njesia administrative “R 2” Eduard Sollaku
Njesia administrative “R 3” Erson Goga
Njesia administrative “R 4” Ermelinda Çepele
Njesia administrative “Qender” Erald Qirio
Njesia administrative “Portez” Pandeli Bozha
Njesia administrative “Mbrostar” Shpetim Gremi
Njesia administrative “Levan” Ahmet Bahaj
Njesia administrative “Libofshe” Themie Doko
Njesia administrative “Dermenas” Dilaver Shyti
Njesia administrative “Topoje” Aleksander Kola
Njesia administrative “Frakull” Dashnor Troka
Njesia administrative “Cakran”