Rregjistri i kërkesave, ankesave dhe vërejtjeve

Shikoni të dhënat duke klikuar në link-un e mëposhtëm :

LINK

 Rregjistri i projekt akteve për konsultim publik, të Këshillit Bashkiak

Shikoni të dhënat duke klikuar në link-un e mëposhtëm :

LINK

Regjistri i brendshëm i peticioneve dhe iniciativave qytetare

Shiko të dhënat duke klikuar në link-un e mëposhtëm :

LINK

Regjistri publik për transparencën e  Mledhjeve të Këshillit Bashkiak

Shikoni të dhënat duke klikuar në link-un e mëposhtëm :

LINK