Ri-integrimi i të rikthyerve nga emigrimi dhe azil-kërkimi në Bashkinë Fier

Ri-integrimi i të rikthyerve nga emigrimi dhe azil-kërkimi në Bashkinë Fier

Bashkia Fier në bashkëpunim me UNDP ka zhvilluar një workshp dy ditor me objektiv ri-integrimin e të rikthyerve nga emigrimi dhe azil-kërkimi në Bashkinë Fier.

Në vijim të firmosjes së Marrëveshjes së Bashkëpunimit midis PNUD në Shqipëri dhe Bashkisë Fier, si dhe duke konsideruar që janë kryer disa vlerësime për të kuptuar situatën dhe kushtet e nevojshme për ri-integrimin e të rikthyerve në këtë bashki, ky takim mbledh bashkë aktorët vendorë, të cilët kanë një rol në proceset ri-integruese të të rikthyerve nga komuniteti Rom dhe Egjiptian.

Forcimi i sistemeve kombëtare dhe lokale për të mbështetur integrimin efektiv socio-ekonomik të të kthyerve në Ballkanin Perëndimor është një projekt nën-rajonal i financuar nga Komisioni Evropian, në koordinim me Bankën Botërore dhe Këshillin e Evropës. Projekti zbatohet në Shqipëri, Serbi dhe Maqedoninë e Veriut dhe administrohet nga Zyra Rajonale e UNDP në Stamboll.

Projekti synon të rrisë aftësitë e autoriteteve të Ballkanit Perëndimor për të zbatuar zgjidhje tërësore për fuqizimin ekonomik dhe shoqëror të të kthyerve. Duke adresuar shkaqet thelbësore dhe shtysat negative të emigrimit për popullatën Rome dhe Egjiptiane si dhe për te rikthyerit e tjerë nga grupe vulnerabël të popullatës, projekti kontribuon në zbatimin e agjendës së gjerë të përfshirjes sociale në Ballkanin Perëndimor.

Punë për Komunitetin

Punë për Komunitetin

Bashkia Fier, për të tretën herë angazhohet në nismën “Punë për Komunitetin”, duke mundësuar punësimin e 100 personave dhe pastrimin e 42.9 km kanale kulluese.

Me përfaqësues të Ambasadës Gjermane në Shqipëri, drejtues të lartë të Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe GIZ, në një ceremoni simbolike u promovua përfundimi i fazës së tretë të kësaj nisme, e cila mbështetet financiarisht nga Qeveria Federale Gjermane, zbatuar nga GIZ në bashkëpunim me Bashkinë Fier!

Kjo nismë, që synon zbutjen e pasojave ekonomike dhe financiare që pandemia e Covid-19 u ka shkaktuar komuniteteve lokale në Shqipëri, në Bashkinë e Fierit mundësoi punësimin e rreth 100 personave për pastrimin e 42.9 km kanale kulluese dhe ujitëse në njësitë administrative: Dërmënas, Qendër, Levan. Krahas impaktit social, nisma synoi të japë kontribut edhe në aspektin mjedisor me përmirësimin e situatës së kanaleve të kullimit, duke minimizuar efektin nga përmbytjet në tokat bujqësore, si dhe parandalimin e erozionit të tokës, nëpërmjet shtimit të sipërfaqes së pyllëzuar.

Objektivat e nismës “Punë për Komunitetin”:
 
·         Të nxisë dhe promovojë zhvillimin e turizmit kulturor e bregdetar,duke nxjerrë në pah vlerat e paçmueshme të traditës sonë jo vetëm në fushën e turizmit dhe bukurive natyrore që vendi ynë ofron por, edhe në fushën e prodhimtarisë, gastronomisë dhe artizanatit.

·         Të promovojë dhe nxisë bizneset lokale, kulturën, produktet vendase në kuadër të zhvillimit të ekonomisë blu.

·         Të kryejë një studim të mirëfilltë lidhur me nevojat dhe problematikat e ekonomisë blu nëvendin tonë.

·         Të shkruajë një strategji 4 – vjeçare, bazuar në rekomandimet e studimit dhe të propozojë nisma konkrete për lehtësimin dhe zhvillimin e sektorit të turizmit dhe ekonomisë blu. 

Mbetjet urbane – drejt Impiantit të trajtimit.

Mbetjet urbane – drejt Impiantit të trajtimit.

Fieri nis rrugëtimin drejt mbylljes së një plage të kahershme mjedisore, krijuar nga fusha e plehrave! 

Vënia në eficencë e impiantit të trajtimit të mbetjeve ka ndezur dritën jeshile frymëmarrjen e munguar të qytetit dhe qytetarëve.  Prej dekadash, mbetjet grumbulloheshin në fushën ekzisturese në hyrje të qytetit, akumulimi i të cilave dhe djegia herë pas herë e tyre në natyrë shkaktonin ndotje kaotike të mjedisit, duke e dëmtuar rëndë atë dhe ajrin përreth.

Në vitin 2015, Këshilli i Bashkisë Fier me vendim nr. 40 (datë 26.10.2015) e ka shpallur “Emergjencë Mjedisore” fushën e menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane të qytetit Fier. 

Zgjidhja e vetme ishte ndërtimi i një sistemi trajtimi mbetjesh, larg qytetit dhe pa impakt në mjedis.  

Impianti i Trajtimit të Mbetjeve Urbane të Qarkut Fier është projektuar dhe ndërtuar me standardet më të larta të Bashkimit Evropian, me teknologji që mundëson një sërë procesesh përpunuese, ku do të bëhet edhe diferencimi manual i mbetjeve. Kapaciteti tretës i këtij inceneratori është 180 deri në 200 ton mbetje në 24 orë, pasi është planifikuar të punohet me turne.  Për realizimin e kësaj vepre janë angazhuar kompani të mirënjohura në Europë, e cila jo vetëm do ta ruajë natyrën, por edhe do ta transformojë pozitivisht atë, duke e çliruar nga një bombë me sahat sic ishte fusha e mbetjeve. 

Favoret e kësaj teknologjie në raport me landfillet janë të mëdha. Landfilli ka një moment ezaurimi, vetëm zgjerohu, kurse kjo nuk merr hapësirë toke, natyre, përkundrazi, e transformon pozitivisht natyrën. 

Në 12 hektarë sipërfaqe toke që shtrihet i gjithë investimi për trajtimin e mbetjeve urbane të Fierit, 2 hektarë prej tyre janë të gjelbëruar me mbelljen e 7 mijë pemëve. Kjo vepër, bazuar në një projekt avangard, parashikon ndarjen, riciklimin dhe asgjësimin me teknologji të fundit që eliminon mbetjet si në tokë ashtu edhe në ajër. Ndërtimi i pikës së transferimit të mbetjeve nga Bashkia Fier krijon mundësinë e eleminimit të depozitimit të mbetjeve në fushën ekzistuese dhe përgatitjen e tyre për transport drejt impiantit të përpunimit, duke mbyllur përfundimisht këtë plagë të madhe mjedisore. I gjithë procesi deri në finalizimin e plotë të tij do të kalojë në disa etapa, duke nisur me ndalimin e depozitimit të mbetjeve në këtë fushë; përgatitjen e tyre për transport; dërgimin e mbetjeve në impiant; pastrim/sistemimin e fushës ekzistuese nga të gjitha mbetjet e akumuluara prej 5 dekadash, për të arritur në rehabilitimin e plotë të kësaj fushe dhe kthimin e saj në një minipark të gjelbëruar. Lëvizja e mbetjeve shumëvjecare dhe sistemimi i gjithë hapësirës së përdorur si vend-grumbullim prej vitesh është një proces që ka nevojë për kohë dhe mirëkuptim (për erën që ato emetojnë në ambient gjatë lëvizjes dhe sistemimit të tyre), por që do t’i sigurojë qytetit qetësinë dhe ambientin e shumëdëshiruar. Ky është një proces i nevojshëm, i paevitueshëm, që i paraprin fazave në vazhdim të projektit. Projekti i zbatimit për zhvendosjen dhe bonifikimin e fushës së mbetjeve të ngurta urbane ekzistuese të qytetit të Fietit do të ketë si objektiv të përgjithshëm reduktimin e rrezikut shëndetësor dhe atij mjedisor që vjen si rezultat i administrimit të papërshtatshëm të mbetjeve të ngurta urbane. Sipërfaqja totale e përfshirë brenda vijës kufizuese me mbetje urbane është 96.123 m2, ndërsa sipërfaqja e zonës së rilevuar duke përfshirë edhe elementët konturor rreth saj është 15 ha. Projekti i rekuperimit përfshin rindërtimin e zonave livadh me bar, pyje të vegjël, me pemë dhe shkurre dekorative. 

Në këtë mënyrë do të zgjidhet përfundimisht problemii i mbetjeve urbane, sipas standardeve të përcaktuara nga Bashkimi Europian të sigurisë, të mbrojtjes së shëndetit dhe mjedisit.​

Drejt finalizimit rruga Kallm i Madh – Kallm i Vogël

Drejt finalizimit rruga Kallm i Madh – Kallm i Vogël

Prej ditësh po punohet për të finalizuar sa më shpejt rikonstruksionin e rrugës Kallm i Madh – Kallm i Vogël, e cila është bërë shpesh herë pengesë për aktivitetin e banorëve. Kjo ka qenë prej shumë vitesh gangrena e kësaj zone, që së shpejti do të marrë fund, duke i dhënë hov zhvillimit të bujqësisë, ekonomisë dhe komunikimit të penguar prej vitesh mes dy zonave.

Drejtori i PLGP-së, takohet me Kryetarin e Bashkisë Fier

Drejtori i PLGP-së, takohet me Kryetarin e Bashkisë Fier

Drejtori i Projektit të USAID-it për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore (PLGP), Z. Kevin McLaughlin është takuar sot me kryetarin e bashkisë Fier z. Armando Subashi, ku kanë diskutuar rreth zhvillimeve më të fundit në institucionin e bashkisë pas një sërë bashkëpunimesh me USAID në kuadër të projektit për një qeverisje të mirë. Pas takimit formal z. McLaughlin mori pjesë në takimin teknik të Këshillit për Zhvillim Ekonomik Vendor në Bashkinë Fier. Pjesëmarrës në takim ishin dhe: Nënkryetarja e Bashkisë, Znj. Enkelejda Peshkëpia, anëtarët e Këshillit për Zhvillimin Ekonomik Vendor, grupe interesi, biznese etj. 


Takimi nxit edhe më shumë lidhjen e një urë bashkëpunimi të ngushtë mes njësisë së qeverisjes vendore dhe sektorit privat; gjenerimin e ideve të reja dhe format e bashkëpunimit për të siguruar e garantuar një qasje dhe klimë të re mes dy sektorëve kyc në zhvillimin ekonomik të Fierit. Diskutime të shumta u zhvilluan edhe për Planin Buxhetor Afatmesëm të Bashkisë 2020 – 2022, e cila orienton dhe hapat e zhvillimit në një kohështrirje më të gjerë. Pjesë e axhendës ishte dhe prezantimi i broshurës: “Të bësh biznes në Fier”, fryt i bashkëpunimit me Projektin e USAID-it për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore (PLGP), që u vjen në ndihmë të gjithë atyre që duan të hapin një biznes në Fier, ose të zhvillojnë atë ekzistues. Pjesë e rëndësishme dhe shumë interesante e takimit ishte dhe prezantimi i kërkesave ligjore dhe inspektimeve që kryhen nga Inspektoriati Shtetëror i Mbikqyrjes së Tregut (ISHMT); Informim mbi procedurën e inspektimit; Të drejtat dhe detyrimet e inspektorëve dhe operatorëve ekonomikë; Kërkesat ligjore që duhet të respektohen nga operatorët ekonomikë përpara-paketimet dhe instrumentet matëse ligjërisht të kontrolluara; Kërkesat ligjore për lodrat, detergjentët, pajisjet elektrike, etj; Pronësia intelektuale – detyrimet që kanë operatorët ekonomikë për respektimin e të drejtave të pronësisë intelektuale.

Kreu i PLGP-së, Kevin McLaughlin në Fier

Kreu i PLGP-së, Kevin McLaughlin në Fier

Drejtori i Projektit të USAID-it për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore (PLGP), Z. Kevin McLaughlin është takuar sot me kryetarin e bashkisë Fier z. Armando Subashi, ku kanë diskutuar rreth zhvillimeve më të fundit në institucionin e bashkisë pas një sërë bashkëpunimesh me USAID në kuadër të projektit për një qeverisje të mirë.

Pas takimit formal z. McLaughlin mori pjesë në takimin teknik të Këshillit për Zhvillim Ekonomik Vendor në Bashkinë Fier. Pjesëmarrës në takim ishin dhe: Nënkryetarja e Bashkisë, Znj. Enkelejda Peshkëpia, anëtarët e Këshillit për Zhvillimin Ekonomik Vendor, grupe interesi, biznese etj. 
Takimi nxit edhe më shumë lidhjen e një urë bashkëpunimi të ngushtë mes njësisë së qeverisjes vendore dhe sektorit privat; gjenerimin e ideve të reja dhe format e bashkëpunimit për të siguruar e garantuar një qasje dhe klimë të re mes dy sektorëve kyc në zhvillimin ekonomik të Fierit. Diskutime të shumta u zhvilluan edhe për Planin Buxhetor Afatmesëm të Bashkisë 2020 – 2022, e cila orienton dhe hapat e zhvillimit në një kohështrirje më të gjerë. Pjesë e axhendës ishte dhe prezantimi i broshurës: “Të bësh biznes në Fier”, fryt i bashkëpunimit me Projektin e USAID-it për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore (PLGP), që u vjen në ndihmë të gjithë atyre që duan të hapin një biznes në Fier, ose të zhvillojnë atë ekzistues. Pjesë e rëndësishme dhe shumë interesante e takimit ishte dhe prezantimi i kërkesave ligjore dhe inspektimeve që kryhen nga Inspektoriati Shtetëror i Mbikqyrjes së Tregut (ISHMT); Informim mbi procedurën e inspektimit; Të drejtat dhe detyrimet e inspektorëve dhe operatorëve ekonomikë; Kërkesat ligjore që duhet të respektohen nga operatorët ekonomikë përpara-paketimet dhe instrumentet matëse ligjërisht të kontrolluara; Kërkesat ligjore për lodrat, detergjentët, pajisjet elektrike, etj; Pronësia intelektuale – detyrimet që kanë operatorët ekonomikë për respektimin e të drejtave të pronësisë intelektuale.