Lajmet më të fundit

Projektimi i Planit të Veprimit për integrimin e komunitetit Rom dhe Egjiptian (2019 – 2022)

Publikuar: March 1, 2019

Projektimi i planit të veprimit për integrimin e komunitetit Rom dhe Egjiptian (2019 – 2022) ka qenë pjesë e axhendës së takimit të zhvilluar sot me përfaqësuesit e organizatës ROMACTED. Duke patur në fokus nxjerrjen e problematikave dhe vlerësimin e kapacitetit të Bashkisë Fier, Kryetari i Bashkisë, z. Armando Subashi, midis të tjerave u angazhua për krijimin e një fondi të përcaktuar që mund të jepet në formën e bursave për anëtarët e komunitetit Rom dhe Egjiptian që do të vazhdojnë arsimimin në ciklin e mesëm. Kjo për të nxitur krijimin e një numri të caktuar burimesh njerëzore, të aftë për të siguruar stadardin e shumëkërkuar. “Nuk janë të pakta investimet dhe nismat që kemi marrë gjatë 3 viteve të fundit për këto komunitete në Baltëz, Sektor Seman, Fermë Clirim, Mbrostar Levan e Drizë, por jo dhe mjaftueshëm.

Çdo vit shtojmë forcën dhe punën për të krijuar për një bashkëjetesë pa disnivele ekonomike, sociale, kulturore, arsimore. E vështirë është, madje shumë dhe kërkon një bashkëpunim të ngushtë mes të gjitha strukturave dhe vet komunitetit për të siguruar stadardin e shumëkërkuar. Për të arritur deri tek integrimi duhet të shtrojmë rrugën e një modeli që do të jetë i aftë të krijojë vazhdimësinë. Kjo kërkon më shumë punë, më shumë angazhim,më shumë investim nga të gjitha palët, mbi të gjitha ndërgjegjësim të këtij komuniteti për t’u arsimuar”, u shpreh kryetari i Bashkisë Fier, z. Armando Subashi, duke vijuar se: “Bashkia është e gatshme të garantojë një mbështetje financiare në formën e bursës që të nxisë krijimin e një potenciali njerëzor në radhët e këtyre komuniteteve”.

Pjesë e këtij takimi, përvec përfaqësueve të lartë të Bashkisë Fier ishin dhe përfaqësues të institucioneve të tjera vendore, aktorë në këtë sfidë jo të re, për të ndryshuar sa më shumë realitetin e komunitetit Rom dhe Egjiptian në territorin e Fierit.