Njoftimet më të fundit

Konkurs për ideimin, krijimin dhe zbatimin e Veprës së Artit që do të vendoset në sheshin Europa Plazza, Fier.

Publikuar: March 2, 2023

Në kuadër të rikoneptimit të sheshit Europa Plazza, Bashkia Fier shpall konkursin për ideimin, krijimin dhe zbatimin e Veprës së Artit që do të vendoset në këtë shesh.

Bashklidhur: Njoftimi; dokumentat standard të tenderit; Termat e referencës.

3 -DST Konkurs Projektimi

4- Njoftim i kontrates- Vepra artistike Fier-B.Fier 2023

5-Terma Reference