Konkurs për ideimin, krijimin dhe zbatimin e Veprës së Artit që do të vendoset në sheshin Europa Plazza, Fier.

Konkurs për ideimin, krijimin dhe zbatimin e Veprës së Artit që do të vendoset në sheshin Europa Plazza, Fier.

Në kuadër të rikoneptimit të sheshit Europa Plazza, Bashkia Fier shpall konkursin për ideimin, krijimin dhe zbatimin e Veprës së Artit që do të vendoset në këtë shesh.

Bashklidhur: Njoftimi; dokumentat standard të tenderit; Termat e referencës.

3 -DST Konkurs Projektimi

4- Njoftim i kontrates- Vepra artistike Fier-B.Fier 2023

5-Terma Reference

3 Dhjetori – Persona me aftësi ndryshe shpërndajnë mesazhe sensibilizuese

3 Dhjetori – Persona me aftësi ndryshe shpërndajnë mesazhe sensibilizuese

3 Dhjetori – Persona me aftësi ndryshe shpërndajnë mesazhe sensibilizuese

“Thyeni barrierat, hapni dyert për një shoqëri gjithpërfshirëse”. Me këtë mesazh Bashkia Fier, nëpërmjet qendrës “Horizont” ka organizuar sot një aktivitet sensibilizues në kuadër të Ditës Botërore të Personave me Aftësi të Kufizuara. Aktiviteti nisi me një paradë të fëmijëve, prindërve dhe stafit të kësaj qendre, përfshirë dhe qytetarë të ndryshëm që iu bashkuan kësaj nisme.

 “Mesazhi ynë sot është shumë i thjeshtë dhe i bukur:

“Thyeni barrierat, hapni dyert për një shoqëri gjithpërfshirëse, sepse të gjithë kemi të drejta të barabarta pavarësisht sa të ndryshëm jemi, sa të aftë fizikisht, sa të shëndetshëm … Bota është e bukur për shkak të diversitetit dhe vështirësive të cilat na ndihmojnë të bëhemi më të mirë me veten dhe me të tjerët, por mbi të gjitha më të mirë me ata që kanë nevojë për ne, fëmijët dhe të rinjtë tanë, ata të cilët sot presin të ushqehen me shëndet dhe edukim për të cuar nesër përpara, idetë dhe projektet tona më të mira.”,

ka thënë në fjalën e saj Drejtuesja e kësaj qendre Matilda Dushku. Fëmijët dhe të rinjtë e kësaj qendre, nëpërmjet një pantonimi treguan edhe njëherë që janë pjesë e shoqërisë dhe që dinë të lënë gjurmë, si cdokush tjetër.

Dita Botërore e Personave me Aftësi të Kufizuar (PAK) synon ndërgjegjësimin e shoqërisë civile, donatorëve, por edhe të përfituesve për t’u bërë pjesë dhe për t’u përfshirë në proçesin e integrimit të personave me aftësi të kufizuar në jetën politike, ekonomike dhe social-kulturore.

Pak ndihmë, pak dashuri, pak vullnet!

Të gjithë ne nga pak mund të bëjmë që jeta e këtyre personave të lehtësohet. Sfidat e jetës të jenë më të drejta, të barabarta si të gjithë bashkëmoshatarët e tyre.

Është e vështirë, por jo e pamundur!

Le t’i thyejmë këto barriera.

Le t’i hapim dyert.

Le të jemi ne ata që krijojnë një shoqëri gjithpërfshirëse ku të mund të zhvillohet cdokush. 

Të gjithë bashkë mund t’ja dalim…!!

5 eskavatorë të rinj për Bashkinë Fier

5 eskavatorë të rinj për Bashkinë Fier

Kanë mbërritur në Bashkinë Fier, 5 eskavatorët e rinj të siguruar nga Qeveria Shqiptare, që do shërbejnë për përmirësimin e ujitjes dhe kullimit të tokave bujqësore, një punë kjo e nisur që në fillim të funksionimit të Bashkisë së re Fier, nëpërmjet Njësisë së Vaditjes dhe Kullimit (në Bashki) edhe pse me vetëm dy mjete.

Falë bashkëpunimit me Bordin Rajonal të Kullimit, për sigurimin e mjeteve, deri më sot është arritur të rehabilitohen dhjetra kilometra kanale të dytë e të tretë, duke evituar në shumë raste përmbytjet e vazhdueshme të tokave bujqësore dhe banesave. Sot, me marrjen e mjeteve të reja, cilësore dhe komode, kjo punë do të jetë shumë herë më e madhe dhe rezultati shumë herë më i shpejtë. 


 Vetëm pak ditë më parë në portin e Durrësit mbërritën 61 eskavatorët e rinj, një investim i Qeverisë Shqiptare për bujqësinë, nga të cilët 5 ishin të destinuar vetëm për Bashkinë Fier. Kujtojmë se ky është investimi më i madh ndër 25 vitet e fundit në logjistikë, që është bërë për bujqësinë.