Blog

Articles & Resources

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Nisma “Fshatra të pastër”

Nisma “Fshatra të pastër”

Çdo ditë e më shumë, të gjithë bashkë, bëjmë të tjerë hapa përpara për trajtimin dhe mbledhjen e mbetjeve në çdo shtëpi Nismës tonë "Fshatra të pastra" , iu bashkuan edhe banorët e Njësive Administrative te Bashkise...

NJOFTIM PËR KONSULTIM PUBLIK

NJOFTIM PËR KONSULTIM PUBLIK

MBI RAPORTIN E VLERËSIMIT TË RISKUT NË SHKALLË VENDORE Titulli i projektit: Në kuadër të projektit RESEAL është duke u zbatuar projekti “Zhvillimi i vlerësimit të riskut nga fatkeqësitë në nivel vendor” për 6 (gjashtë) bashkitë e Qarkut Fier, përkatësisht për Bashkinë...

Get Started

It’s Never Too Late or Too Early to Get Started

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.