Rreth Fierit
Fieri është një qendër e madhe urbane që ndodhet në Shqipërinë Jugperëndimore, i rrethuar me bukuri natyrore, parqe arkeologjike, dhe plazhe.

Aktivitete Kulturore
Fieri organizon një sërë evenimentesh kulturore dhe artistike, përgjatë gjithë vitit për qytetarët e tij, të rinj apo të rritur, si dhe për vizitorët.

Projekte Aktuale
Bashkia punon për të rritur investimet, për të përmisuar shërbimet në qytet, për të krijuar mundësi për qytetarët e saj si dhe bizneset.

Ekonomia
Fieri është qendra e prodhimit të naftës dhe produkteve bujqësore në vend, me ndërrmarrje shtetërore, private dhe ndërkombëtare