​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Si të raportoj një problem?

​​​​1. Plotëso të dhënat personale​​

​2. Lokalizo problemin në hartë (zhvendos shenjën e kuqe në zonën e dëshiruar ose vendos emrin e rrugës manualisht) 

3. Subjekti është emërtimi i problemit 

4. Zgjidh kategorinë e problemit të raportuar 

5. Shto detaje të problemit të raportuar 

6. Shto fotografi të problemit nëse ke 

7. Raporti i dërgohet automatikisht strukturës bashkiake përgjegjëse për zgjidhjen e problemit

10
RASTE TE RAPORTUAR
KETE VIT
0
RASTE TE PERDITESUARA
KETE VIT
0
RASTE TE ZGJIDHURA
KETE VIT
​​
​​​