​​

Gjobat e trafikut që merren në qytetin e Fierit paguhen pranë sporteleve të Postës Qendrore Fier:

Posta Shqiptare
Lagja: "Kastriot"
Rruga: "Brigada XI Sulmuese"

Gjobat e parkimit që merren brenda në qytetin e Fierit paguhen pranë sporteleve të Postës Qendrore Fier, ose në çdo bankë në qytetin e Fierit në llogarinë e Bashkisë Fier.

Taksat vendore të prapambetura, paguhen pranë Arkës së Rajonit ku qytetari banon në orarin që vijon: e Hënë-e Premte, 08:00-16:00
Godina e Rajoneve

Lagja: "Apollonia"
Rruga: "Xoxi Andoni"
Godina Nr. 4
Kati i Tretë