Për të raportuar mbi incidente përsa u përket kafshëve endacake, ju lutemi të kontaktoni me Drejtorinë e Shërbimeve Veterinare pranë Bashkisë Fier, në numrin e telefonit:   034222774.
street dog


​Përsa u përket çështjeve të mirëqënies së kafshëve, si trajtimi i duhur për qentë dhe macet, kafshët endacake dhe adoptimet e tyre, ju mund të kontaktoni me “Miqtë e Kafshëve” në numrin e telefonit: 034222774.