Shoqëria civile në qytetin e Fierit është duke u rritur dhe OJF-të janë duke luajtur një rol edhe më të madh në promovimin e ndryshimeve demokratike, të drejtave njerëzore, kulturës dhe rritjes së qytetit. Aktualisht Fieri ka më shumë se 20 OJF të angazhuara në punë me komunitetin Rom, anti-trafikimin, turizmin, bujqësinë, artet, mjedisin, gratë, fëmijët, të rinjtë, dhe zhvillimin e biznesit.

Kliko mbi secilën prej logove të mëposhtme që të mësoni më shumë!
Nese ju jeni një OJF lokale dhe do të dëshironit që të përfshiheshit në këtë faqe interneti, ju lutemi të na dërgoni një email me informacionin e organizatës tuaj tek: webmaster@bashkiafier.gov.al duke përfshirë dokumentet e rregjistrimit, informacionin e kontaktit, si dhe aktivitetet aktuale.