​​

Shkolla të Mesme Publike


Numri Total i Nxënësve të Rregjistruar: 2656

ShkollaLagjaNr. i NxënësveNr. Mesatar i Nxënësve për Klasë% KalueseInformacion i Kontaktit
Janaq KilicaKastriot8072984034 222042
Perikli IkonomiLiri Gero8542979034 222884
Jakov XoxaLiri Gero1582683034 222874
Petro Sota16 Prilli12563565%034 222361


Shkolla të Mesme Private 


Numri Total i Nxënësve të Rregjistruar: 1992

ShkollaLagjaNr. i NxënësveNr. Mesatar i Nxënësve për Klasë% KalueseInformacion i Kontaktit
Mesonjtorja DertliuMbrostar000034 223633
HorizonLagja000034 220000
AlenKastriot000034 226616
Flatrat e dijesSheq i madh000034 220813
Bota e Diturisë15 Tetori000034 220000
NumaniSheq i madh000038 821134
Bazat e shkencës11 Janari000034 229260
Apollon i RiCeligrad000034 226616