​​Fieri ka një larmishmëri institucionesh të kujdesit shëndetësor duke përfshirë një spital publik, qendra të kujdesit shëndetësor rajonale, klinika private si dhe shërbimin e urgjencës.

Spitali Rajonal i Fierit

Spitali Rajonal i Fierit ka 421 shtretër të vendosur në 4 godina,si dhe një ekip prej më shumë se 90 mjekësh të specializuar, 240 infermieresh dhe 200 personel administrativ.

Godina e Poliklinikës: Patologji, Pediatri, Kirurgji, Kardiologji, Neurologji, Alergologji, Nefrologji, Reumatologji, Okulistikë, O.R.L., Dermatologji, Gastroentrologji, Hematologji, Endikronologji, Ortopdi Traume, Sëmundje Profesionale, Onkologji, Infektivi, Urologji, Pneumolog dhe Kardiopediatri.

polyclynic 


Godina Qendrore e Spitalit:

Kati i parë: Shërbimi i Urgjencës, Radiologjisë si dhe Laboratori Klinik Biokimik;

Kati i dytë: Shërbimi i Kirurgjisë së Përgjithshme, si dhe shërbimi Anestezi-Reanimacion

Kati i tretë: Shërbimi i Patologjisë (mjekësisë së brendshme)

Kati i katërt: Shërbimi i ORS dhe Pavioni Infektiv për të rritur

     hospital and emergency center 

     Godina e Maternitetit: Obsetrik, Gjinekologji, Neonatologjia

     Godina e Pediatrisë

     Lagja: 1 Maj

     Rruga: Çameria

     Telefon/Faks: +355 (0) 3422761
     Qendrat Shëndetësore


     Në qytetin e Fierit ka katër qendra shëndetësore, të ndara gjeografikisht sipas rajoneve. Secila prej tyre ofron shërbimet e mëposhtme:

     Ekzaminime të pacientëve kronikë dhe imediatë, të rritur dhe fëmijë

     Konsultore për gratë shtatëzana

     Konsultore për fëmijët nga 0-6 vjeç​

      

     ​​Qendra Shëndetësore ​ ​LagjetPersoneli ​Orari i Punës​
     Qendra Shëndetësore 1

     Lagja: Liri
     Rruga: Feride Bega
     Tel: 034232595

     Qendra Shëndetësore 1

     Lagja: Liri
     Rruga: Feride Bega
     Tel: 034232595

     Qendra Shëndetësore 1

     Lagja: Liri
     Rruga: Feride Bega
     Tel: 034232595

     E Hënë-E Shtunë 8:00-14:40
     Qendra Shëndetësore 2

     • Poliklinika, kati i parë
     • Çerdhja, kati i dytë

     Tel: 034232595

     • 1 Maj and “Sheq i Vogel
     • 11 Janari, Kryengritja e Fierit, Kastriot and 16 Prilli

     10 doktorë familje

     29 personel tjetër mjekësor

     E Hënë-E Premte 8:00-14:40 dhe E Shtunë 8:00 -13:00
     Qendra Shëndetësore 3

     • Zogu i Zi
     • Mark Dashi
     • Apollonia
     • 15 Tetori
     • Mbrostar Ferko
     • Afrim i Ri
     9 doktorë familje dhe

     22 personel tjetër mjekësor

     E Hënë-E Shtunë 8:00-14:40


     Drejtoria Rajonale e Sigurimit të Kujdesit Shëndetësor është përgjegjëse për manaxhimin e këtyre qendrave shëndetësore, si dhe rimbursimin e ilaçeve dhe lëshimin e Librezës së Shëndetit..​


     Klinikat Private

     Në qytetin e Fierit gjithashtu gjenden edhe klinika, doktorë apo dentist të tjerë, me praktika që variojnë prej mjekësisë familjare deri në kujdesin e specializuar.


     ​​