Çerdhet janë shumë të rëndësishme për qytetin e Fierit, por për momentin qyteti ka vetëm 2 çerdhe, me rreth 240 fëmijë që i frekuentojnë ato.

1. Çerdhe e lagjes “29 Nentori”
Rr. Mujo Ulqinaku
Tel: 034 2200 00

2. Çerdhe e lagjes “11 Janari”
Rr. Ramiz Aranitasi
Tel: 034 227 711