​​

​Promovimi i plotë e produktiv, punësim dinjitoz për qytetarët e Fierit, veçanërisht për të rinjtë dhe grupet që mund të identifikohen, të mbështetura në politikat aktive të punësimit në Bashkinë e Fierit.

Politikë aktive e punësimit nga Bashkia Fier, duke forcuar bashkëpunimet mes qeverisë qëndrore dhe asaj vendore.

Hapja e mundësive për internship dhe stazh pune, pranë Bashkisë dhe gjithë rrjetit institucional përmes kualifikimit profesional.