Accesso
Skip Navigation Links > Kreu > Sherbimet > Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve 2021.pdf

​​Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve - viti 2020.pdf

Regjistri i Kërkesë dhe Përgjigjeve - viti 2019.pdf

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve - viti 2018.pdf

Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve - viti 2017.pdf

Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve - viti 2016.pdf

Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve - viti 2015.pdf

E drejta e informimit

E drejta për informim është e drejta e çdo qytetari për t'u njohur me informacionin  publik e garantuar ekskluzivisht nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe Ligji Nr.119/2014 për të drejtën e nformimit i cili synon nxitjen e integritetit, transparencës dhe përgjegjshmërisë së autoriteteve publike.

Për të pasur një qeverisje lokale të mirë dhe demokratike transparenca përbën një nga elementët thelbësorë që duhet të garantohen për të gjithë qytetarët. Ajo nënkupton ndarjen e informacionit si edhe ushtrimin e veprimtarisë së institucioneve në mënyrë të hapur me publikun.

Aksesi i lirë ndaj informacionit luan një rol kyç në parandalimin e korrupsionit, dhe si i tillë institucionet shtetërore duhet ta ofrojnë atë në kohë dhe në mënyrë të plotë për qytetarët.

Kërkesat për informim, përfshin vendosjen në dispozicion të qytetarëve të informacionit që ka të bëjë me procesin, procedurat, format dhe afatet e kërkesës për informim. 

Model_Format_Ankese.doc

Procedura e regjistrimit te kerkesave

 • Kërkesa për informim regjistrohet në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve dhe për të caktohet
 • një numër rendor.
 • Kërkesat për informim trajtohen pa dallime mes tyre.
 • Në qoftë se kërkesa për informim nuk e përcakton formatin në të cilin kërkohet informacioni, ai

  jepet në mënyrën më të efektshme dhe me koston më të ulët për autoritetin publik.
 • Autoriteti publik trajton kërkesën për informim, jo më vonë se 10 ditë pune nga dita e dorëzimit

  të saj, përveç rasteve kur ligji i posaçëm parashikon ndryshe.
 • Në rastet kur autoriteti publik, të cilit i drejtohet kërkesa për informim, është i paqartë në lidhje

  me përmbajtjen dhe natyrën e kërkesës, ai kontakton menjëherë, por gjithnjë jo më vonë se 48

  orë nga data e paraqitjes së kërkesës, me kërkuesin për të bërë sqarimet e nevojshme.
 • Në qoftë se pas shqyrtimit të kërkesës autoriteti publik konstaton se nuk e zotëron informacionin e kërkuar, ai, jo më vonë se 10 ditë kalendarike nga data e dorëzimit të kërkesës, ia dërgon atë autoritetit kompetent, duke e vënë në dijeni edhe kërkuesin.
 • Të gjitha kërkesat për informacion trajtohen, si rregull, nëpërmjet konsultimit pa pagesë të

  informacionit në mjediset e autoritetit publik, nëpërmjet portalit unik qeveritar e-albania.al apo,

  kur është rasti, nëpërmjet faqes zyrtare të autoritetit publik në internet.
 • Kërkesat, që lidhen me dokumente të shkruara, trajtohen duke vënë në dispozicion të kërkuesit:
 • Një kopje të plotë, në format të njëjtë me atë të përdorur nga autoriteti publik, përveç rasteve të veçanta;
 • Një kopje të plotë të informacionit nëpërmjet postës elektronike, kur informacioni gjendet në një formë të tillë ose mund të konvertohet.
 • Lidhur me kërkesat që lidhen me forma të tjera, informacioni jepet në mënyrën më të efektshme dhe me koston më të ulët për autoritetin publik.
 • Në çdo rast, vendimi i refuzimit për formën e kërkuar jepet me shkrim dhe i arsyetuar.​


Si të bëni një kërkesë për informacion?

  1. Kliko faqen zyrtare të bashkisë dhe verifiko nëse informacioni që kërkoni nuk është i shpallur në Programin e Transparencës.
 1. Shkarko formatin e kërkesës për informacion dhe bëji një kërkesë me shkrim koordinatorit për të drejtën e informimit.
 2. Kërkesa dërgoje:
  -Dorazi – Duke ruajtur numrin e protokollit
  -Nëpërmjet shërbimit postar – Ruaj kuponin postar
  -Nëpërmjet e-mailit – Ruaj e-mailin e dërguar

 3. Bashkia ju kthen përgjigje brenda 10 ditëve pune nga dorëzimi i kërkesës.
 4. Bashkia mund ta zgjatë afatin e kthimit të përgjigjes me jo më shumë se 5 ditë, por duke ju njoftuar paraprakisht.                                                                                                                                   Si të ankoheni tek Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale?

Nëse bashkia:
– Refuzon dhënien e informacionit/ nuk përgjigjet
– Kthen përgjigje pa vënë në dispozicion dokumentin e kërkuar
– Kthen përgjigje të paplotë

 1. Shkarkoni formatin e ankesës në faqen www.pyetshtetin.al , bëni një ankesë me shkrim dhe dërgojeni pranë Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale me:
  -E- mail: info@idp.al
  -Dorazi
  -Postë: Rr. E Kavajës, Nd.80, H1, Tiranë
 2. Ankimi tek Komisioneri duhet të bëhet brenda 30 ditëve nga dita kur kërkuesi ka marrë njoftim për refuzimin e informacionit ose ka kaluar afati për dhënien e tij.
 3. Komisioneri merr vendim për ankesën brenda 15 ditëve pune nga dita e dorëzimit të saj.
 4. Çfarë vendos Komisioneri pas vlerësimit të ankesës suaj?
  a. Pranimin e kërkesës dhe urdhërimin e institucionit për të dhënë informacionin e kërkuar ose ndëshkon me gjobë kundër titullarit që ka penguar dhënien e informacionit.
  b. Mospranimin e kërkesës kur nuk është respektuar afati ose forma e paraqitjes
  c. Rrëzimin e ankesës, pjesërisht ose tërësisht.
  5. Kur Komisioneri nuk merr vendim brenda afatit 15 ditor, ose kur nuk bini dakord me vendimin e tij, ankohuni në gjykatën administrative.​

Eventet

<gusht 2022>
HënMarMërEnjPreShtDie
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Se shpejti

Postimet me te fundit


Buletini Informativ