Accesso
Skip Navigation Links > Kreu > Sherbimet > Njoftime

Njoftime

​​
Njoftim pë vende të lira pune

në pozicionin: 
Edukatore Kopshti

​​​​​​

​​
Informacion 
Publikuar më
(11.07.2017)


Njoftim 
​​Publikuar më 
​​(Dt. 10.07.2017)

PER DËGJESËN E DYTË PUBLIKE PËR HARTIMIN E PLANIT  TË DETAJUAR VENDOR PËR NJË PJESË TË TERRITORIT TË NËN-NJËSISË ME KOD 01-02

Bashkia Fier ka ndërmarrë nismën për hartimin e Planit të Detajuar Vendor për një pjesë të territorit të nën-njësisë me kod 01-02, me Vendim të Kryetarit të Bashkisë Nr. 01, datë 24.03.2017, në përputhje me Vendimin e Këshillit Kombëtar të Territorit nr. 05, datë 29.12.2016 "Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor".

Në bazë të nenit 23 dhe 24 të ligjit 107/2014 dt. 31.07.2014 "Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit", nenit 67 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 671, datë 29.7.2015 "Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit" dhe urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Nr. 156, datë 24.03.2017 "Për konstituimin e forumit të bashkërendimit të Planit të Detajuar Vendor (FBPDV)", Bashkia Fier do të organizojë dëgjesën e dytë publike në datë 31.07.2017, ora 10.00, në Sallën e Mbledhjeve të Bashkisë Fier, për të diskutuar rreth projekt- propozimit të Planit të Detajuar Vendor.

 

Prezenca juaj do na ndihmonte në përmirësimin e vendimmarrjes tonë.

 

Ju falenderojmë paraprakisht për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin tuaj!

--------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------
Njoftim 

​​(Dt. 28.06.2017)


​Të nderuar qytetarë;

Temperaturat e larta që po vazhdojnë të jenë prezent në Fier sikurse në të gjithë vendin kanë shtuar rrezikun e zjarreve. Bazuar në parashikimet e instituteve meteorologjike, në ditët në vijim niveli i temperaturave do të rritet edhe më shumë (mbi 40 grad celcius), duke arritur temperaturat maksimale të verës në datat 29 qershor e 1 korrik. Kjo situatë shton edhe më shumë rrezikun e zjarreve masive, sidomos në zonat pyjore dhe kullota, të cilat mund të vijnë jo vetëm si rezultat i pakujdesisë, por edhe nga vetëndezja e gjetheve të thata, apo barërave në territor kodrinor.
Në këto kushte të gjithë bashkë duhet të sigurojmë gjithcka që duhet për të parandaluar këtë rrezik që i kanoset kësaj pasurie natyrore, sic është pylli. 
Prandaj ku bëjmë thirrje, në veçanti fermerëve dhe barinjve që të bëjnë kujdes, të mos përdorin zjarrin për pastrimin e parcelave bujqësore, apo kullotave. Kjo formë pastrimi është rrezik jo vetëm për sipërfaqet pyjore, kullotat, por edhe për masivet pyjore e plantacionet me pemë frutore, pasi zjarri del jashtë kontrollit favorizuar edhe nga prezenca e erës.
Kërkojmë vëmendjen dhe bashkëpunimin tuaj për të treguar sa më shumë kujdes me elementët që shkaktojnë zjarr, gjatë qëndrimit tuaj në ambjentet pranë dhe në parqe, pyje apo zona të mbrojtura. 
Gjithashtu, gjatë këtyre ditëve ju këshillojmë që të bëni kujdes edhe me qëndrimin në diell, kryesisht të moshuarit dhe fëmijët, të cilët duhet të shmangin lëvizjet në orët e mesditës.

Për cdo informacion, apo problem mund të kontaktoni në numrin e celularit; 0697279752.

Strukturat e shërbimit të emergjencave civile dhe mbrojtjes nga zjarri në Bashkinë Fier janë në gadishmëri të plotë për t’u ardhur në ndihmë qytetarëve dhe biznesit, për çdo problem që lidhet me situatat emergjente të shkaktuara nga zjarret.

Njoftim 

​​(Dt. 20.06.2017)

​PER DËGJESEN E PARE PUBLIKE PËR HARTIMIN E PLANIT  TË DETAJUAR VENDOR PËR NJË PJESË TË TERRITORIT TË NËN-NJËSISË ME KOD 01-02

Bashkia Fier ka ndërmarrë nismën për hartimin e Planit të Detajuar Vendor për një pjesë të territorit të nën-njësisë me kod 01-02, me Vendim të Kryetarit të Bashkisë Nr. 01, datë 24.03.2017, në përputhje me Vendimin e Këshillit Kombëtar të Territorit nr. 05, datë 29.12.2016 "Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor".

Në bazë të nenit 23 dhe 24 të ligjit 107/2014 dt. 31.07.2014 "Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit", nenit 67 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 671, datë 29.7.2015 "Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit" dhe urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Nr. 156, datë 24.03.2017 "Për konstituimin e forumit të bashkërendimit të Planit të Detajuar Vendor (FBPDV)", Bashkia Fier do të organizojë dëgjesën e parë publike në datë 11.07.2017, ora 10.00, në Sallën e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Fier, për të analizuar përfundimin e analizës së  gjendjes ekzistuese dhe diskutime të mundshme për vazhdimin e hartimit të Planit të Detajuar Vendor.

Prezenca juaj do na ndihmonte në përmirësimin e vendimmarrjes tonë.

​Ju falenderojmë paraprakisht për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin tuaj!

Njoftim për Dëgjesë Publike, 20 qershor 2017.JPG
Njoftim 

Njësia e Prokurimeve Publike 

​(Dt. 19.06.2017)


Bashkia Fier duke marrë shkas nga kërkesat e disa operatorëve e pa të nevojshme publikimin e disa sqarimeve lidhur me “Ftesen per Oferte” per objektin e prokurimit Prokurimi për sistemet teknike (sistemin e ndricimit dhe sistemin e audio&zerit) të teatrit Bylis Fier

Njoftim per sqarim operatoreve.docx

.............................................................


Njoftimi i kontrates per publikim

AUTORITETI KONTRAKTOR

BASHKIA  FIER​

(25.05.2017)

​1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri                      Bashkia Fier

Adresa                   Lagja  "Kastriot", Rruga "Brigada e XI Sulmuese"; Fier, Albania

Tel/Fax                  034 410 636

E-mail                    info@bashkiafier.gov.al

Faqja e Internetit   www.bashkiafier.gov.al

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Procedure e hapur (ne rruge shkresore)

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër:   "Prokurimi për sistemet teknike (sistemin e ndricimit dhe sistemin e  audio&zerit) të teatrit Bylis Fier"

4. Fondi limit: 17 070 000  (Shtatembedhjete milion e shtatedhjete mije) lekë pa tvsh me fond te financuar sipas  Kontrates se Projektit dhe financimit Nr. Ref.IADSA/2016/03

5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  deri ne 90 dite nga nenshkrimi i  kontrates ndermjet paleve.

6- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

    Data: 27/06/2017  (dd/mm/vvvv)   Ora: 09:00. Vendi: Bashkia Fier, Zyra e Arkives dhe     

                             Protokollit, kati i II.

7- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: 27/06/2017  (dd/mm/vvvv)   Ora: 09:00. Vendi: Bashkia Fier, Drejtoria e  Prokurimeve  Publike, kati i II.

Shenim: Dokumentacioni per plotesimin e kerkesave per kualifikim, termat e references si dhe projekti teknik "Rijetezimi i Kompleksit Kulturor Bylis"  mbi te cilin do te implementohet objekti i ketij prokurimi jane te disponueshme ne faqen zyrtare te Bashkise Fier www.bashkiafier.gov.al, gjithashtu mund te terhiqen cdo dite nga e hena ne te premte gjate orarit zyrtar prane Drejtorise se Prokurimeve  Publike, kati i II.

2.Ftesa shqip.doc

3.Ftesa anglisht.docx

4.Termat e references shqip.docx

5.reference terms english.docx

7.Ark_Teatri_Bylis.pdf

-----------------------------------------------------

NJOFTIM

(13.04.2017)

PROCEDURE  LICENCIMI

Bazuar ne ligjin nr.8308 date18.03.1998 "Per Transportet  Rrugore",

Me ndryshimet e fundit me ligjin 10/2016; Date 11.02.2016

Udhezimin nr.5627 dt.18.11.2016

PЁR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, RREGULLAVE DHE DOKUMENTACIONIT PËR LËSHIMIN E LICENCAVE DHE CERTIFIKATAVE PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË NË TRANSPORTIN RRUGOR TË UDHËTARËVE BRENDA VENDIT

Njoftohen te gjithe  subjektet e interesuara per licencim

​Per linjat:

FIER- LEVAN -BUZEMADH - CAKRAN

FIER-DARZEZE

FIER-HAMIL-SEMAN I IRI

FIER-KALLMI I MADH

FIER-KRAPS -PATOS FSHAT

FIER-LEVAN-PISHE PORO

FIER-MUJALLI

FIER-SEMAN

FIER-TOPOJE

FIER-VAJKAN

                                   

se duke filluar ​nga data  12/04/2017   deri ne date:  30/04/2017

duhet te paraqesin prane komisionit te licencimit dokumentacionin e duhur sipas percaktimeve ligjore te mesiperme.

Brenda 15 ditesh komisioni do te shqyrtoje dokumentacionin dhe me pas i kualifikuari do te njoftohet per t'u pajisur me licence.

PROCEDURE LICENCIMI FIER- LEVAN -BUZEMADH - CAKRAN.DOC

 PROCEDURE LICENCIMI FIER-DARZEZE.doc

PROCEDURE LICENCIMI FIER-HAMIL-SEMAN I IRI.doc

PROCEDURE LICENCIMI FIER-KALLMI I MAD.doc

PROCEDURE LICENCIMI FIER-KRAPS -PATOS FSHAT.doc

PROCEDURE LICENCIMI FIER-LEVAN-PISHE PORO.doc

PROCEDURE LICENCIMI FIER-MUJALLI.doc

PROCEDURE LICENCIMI FIER-SEMAN.doc

PROCEDURE LICENCIMI FIER-TOPOJE.doc

PROCEDURE LICENCIMI FIER-VAJKAN.doc

Afati i paraqitjes se dokumentacionit  deri ne date:  30/04/2017

--------------------------------------------------------------

Lista e familjeve aplikuese per banese me kosto te ulet, me nivelin e pikeve.pdf

njoftim per taksat dhe tarifat.docx

Njoftim per aplikim burse.docx

njoftim per mbledhje keshilli, 7 nentor 2016.docx


 

Eventet

<tetor 2017>
HënMarMërEnjPreShtDie
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Se shpejti


Buletini Informativ