Accesso




Skip Navigation Links > Kreu > Sherbimet > Njoftime

Njoftime

​​​
Njoftim​
(10.11.2021)

Kërkesë për Shprehje Interesi

(Krijimi i atmosferës festive - Vendosja e lojërave argëtuese në qytet)

Kjo thirrje është hapur në kuadër të planifikimit të organizimit të aktiviteteve dhe menaxhimit të atmosferës festive në prag të festave të fundvitit.

​Fokusi i thirrjes

Bashkia Fier hap këtë thirrje për të ofruar për qytetarët një atmosferë festive sa më të bukur dhe  argëtuese në qytet në prag të festive të fundvitit. Thirrja i drejtohet të gjithë subjekteve të shërbimit në fushën e lojërave për fëmijë, të cilët janë të interesuar për ta kryer këtë shërbim në hapësirat publike të qytetit Fier, që bashkia do të vërë në dispozicion: 

 • Sheshi pranë shëtitores së re "Muharrem Agolli";
 • Sheshi qendror i qytetit Fier në një sipërfaqe deri 500m2.

  Kriteret e aplikimit

  Thirrja është e hapur për të gjithë subjektet e shërbimit në fushën e lojërave për fëmijë që pozicionohen/vendosen në ambiente të hapura publike.

  Mënyra e aplikimit

  Të gjithë subjektet e interesuara janë të lutur të paraqesin brenda datës 20 nëntor:
 • Projekt - idenë, ku të specifikohen qartë: menaxhimi i shërbimit në cilësi, sasi, hapësirë, kohështrirje, si dhe garantimi teknik i të gjitha lojërave nëpërmjet të cilave do të ofrohet shërbimi për fëmijët/qytetarët 50 (pesëdhjetë) pikë .
 • Ofertën ekonomike të mbyllur në një zarf në të cilën duhet të specifikojë nivelin e pagesës për m2/muaj (metër katrorë në muaj) që subjekti i shërbimit mendon të ofrojë për periudhën e zbatimit të projekt – idesë së vet në qytetin e Fierit 50 (pesëdhjetë) pikë .

  Të dy këto dokumenta duhet të dorëzohen në zyrën e protokollit pranë Bashkisë Fier, brenda datës 20.11.2021 ora 16:00.

  Sqarim: Subjektet e intersuara mund të paraqesin një ose dy projekt – ide, respektivisht për secilën hapësirë të ofruar.   

  E RËNDËSISHME!

  Të gjithë të interesuarit që do të bëhen pjesë e kësaj thirrje duhet të garantojnë me përgjegjësi të plotë sigurinë e lodrave/lojërave që mendojnë të vendosin. Ato duhet të plotësojnë të gjithë elementët teknikë, të garantojnë sigurinë e jetës dhe shëndetin e përfituesve të shërbimit (qytetarëve), gjithashtu ato duhet të jetë të harmonizuara me atmosferën e festive.  



----------------------


Njoftim​
(5.10.2021)


Kalendari i konsultimeve publike

Titulli i Projekt-aktit : “Konsultim pulbike per Paketen Fiskale dhe Buxhetin 2022

Propozuesi : Ekzekutivi/Bashkia Fier.

Sqarime për projekt-aktin: Ne baze te ligjit 146/2014 “Per njoftimin dhe konsultimin Publik” si dhe ligjit 139/2015 “Per veteqeverisjen vendore” si dhe nenit 18 te rregullores se Keshillit Bashkiak per Konsultimet Publike, Ju njoftojme se do te organizohen degjesa publike në kuadër të:

 • Hartimin e Buxhetit te Bashkise Fier per vitin 2022;
 • Hartimin e Paketes Fiskale të Bashkise Fier për vitin 2022.
Shkarko ketu  Njoftimi i konsultimit te degjesave.docx                                 kalendarin e konsultimeve. 

 


_______________
______




Njoftim​
(25.03.2021)

Udhëzim nr. 06, datë 23.03.2021 “Për përdorimin e materialeve propagandistike e edukuese dhe rregullat për afishimin e tyre gjatë fushatës zgjedhore”.



Bashklidhur vendimi i Kryetarit të Bashkisë Fier, për përcaktimin e vendeve publike në territorin e Bashkisë Fier për afishimin e materialeve propagandistike nga subjektet zgjedhore gajtë periudhës së fushatës zgjedhore, për Zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 Prill 2021.
  


----------------------


Njoftim​
(24.11.2020)


​Në zbatim të pikës 2 të nenit 23, të ligjit 22/2018 "për strehim social", njoftojmë të gjithë të interesuarit që kërkojnë të regjistrohen si pronarë socialë, të aplikojnë pranë Bashkisë Fier deri në datën 24 dhjetor 2020 ora 16:00.

Për informacion më të detajuar, ju lutem paraqituni pranë sporteve të zyrës me një ndalesë, Bashkia Fier. 


------------------------------

Njoftim​
(23.11.2020)

Bashkia Fier njofton të gjithë nxënësit e klasave të 10-a, të interesuar për të përfituar bursë sipas VKM 666 dt. 10.10.2019, që të paraqesin pranë Bashkisë Fier dokumentacionin e nevojshëm, poshtëshënuar:
•Kërkesë për aplikim burse ku të jetë shënuar dhe numri i kontaktit.
•Vertetim nga shkolla i regjistrimit në degën përkatëse, për vitin shkollor 2020-2021 dhe nuk rezulton mbetës në vitin e shkollimit paraardhës
•Çertefikatë familjare
•Çertefikatë personale
•Kopio të kartës së identitetit të nxënësit
•Deklaratë për të ardhurat nga kryefamiljari
•Vertitmet përkatëse për secilën nga të ardhurat që deklarohen nga kryefamiljari
•Vertetim nga Drejtoria e Sigurimeve Shoqërore për familjaret në moshë pensioni për të ardhuat që kanë
•Vertetim pensioni për prinderit që kanë statusin e invalidit
•Vertetimin e ndihmës ekonomike
•Vertetim që nuk ushtrojnë aktivitet privat
•Vertetim nga shkollat në rastet kur në familje ka nxënës në shkollë të mesme apo student që verteton se trajtohen ose jo me bursë
•Vertetim saktësim adrese
•Vertetim nga Zyra e Punës për të gjithë pjestarët e familjes në moshën e punës që janë kërkues pune dhe nuk trajtohen me asistencë sociale.
📌Afati për dorëzimin e dokumentave është data: 28.12. 2020.
Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër do të bëhen online, në faqen zyrtare elektronike të Bashkise Fier 👉 info@bashkiafier.gov.al,
👉me postë (në adresën: Bashkia Fier, Lagjia “Kastrioti”, Rr. “Ramiz Aranitasi”), ose 👉dorazi deri në datën 28.12. 2020.

Bashklidhur:

 

KRITERET E PËRFITIMIT TË BURSËS PËR NXËNËSIT E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE PËR VITIN SHKOLLOR 2020-2021



------------------------------

Njoftim​
(03.12.2020)
​​​​​
Me qëllim plotësimin e nevojave për kopshte, çerdhe dhe qendra Shëndetësore, Bashkia Fier kërkon të blejë ndërtesë me sipërfaqe 80 - 120m2, ose truall deri në 250 m2, në fshatin Portëz, NjA Portëz.  
një , të përshtatshme për kopshte. 
Të interesuarit të paraqesin pranë Bashkisë Fier dokumentat e pronësisë dhe ofertën e shitjes deri në datën 17.12. 2020.
Mënyrat e kontaktit për informacion më të detajuar ose të dërgimit të dokumentacionit përkatës:
Bashkia Fier, Zyra me një ndalesë.
info@bashkiafier.gov.al

--------------------------------




Ftesa për ofertë 
(06.10.2020)

Mbi procedurën propozim për ndërtim inkubatori në kuadër të projektit “RISE-ALB

Bashkilidhur dokumentacioni i nevojshëm. ​ 

Aneks 1.pdf

Ftese per oferte 011864-2.pdf

20200720_Projekti.pdf

Relacion kontruktiv-hidro-MNZ.pdf

--------------------------------


Njoftim​
(06.10.2020)​

Akt anulimi 

Në kuadër të projektit  RISE-ALB shpallim anulimin e ftesës për pjesëmarrje me oferta për ndërtimin e punishtes se përpunimit/inkubatorit të fruta perimeve.  

Bashklidhur akt anulimi, referuar njoftimit të datës 21.07.2020.


20201002_Akt anulimi.pdf
--------------------------------


Njoftim​
(01.10.2020)​

Vendi ynë, renditet si një ndër vendet më të ekspozuara të Evropës Lindore ndaj ngrohjes globale.

Nisur nga situate kritike, Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Bashkia Fier me mbështetjen e qeverisë Gjermane nëpërmjet GIZ, nisën zbatimin e projektit "Cash for Work" lidhur me menaxhimin e përmbytjeve dhe përmirësimin e masave parandaluese ndaj këtiij fenomeni.

 

Qëllimi kryesor është pastrimi i kanaleve kulluese. Nëpërmjet kësaj nisme, do të bëhet i mundur punësimi i rreth 103 personave, gjendja ekonomike e të cilëve është rënduar nga këto fatkeqësi natyrore dhe së fundmi nga efektet e pandemisë COVID-19.

 

Prej dy vitesh tashmë, Bashkia jonë në bashkëpunim me partnerët e saj, është përpjekur vazhdimisht të përmisojë infrastrukturën kundra përmbytjeve për t'ju gjendur sa më pranë banorëve të zonave të rrezikuara të Njësive Administrative Dërmënas, Topojë dhe Qendër.​

njoftimi per nisjen e punes.docx

--------------------------------

Njoftim​
(05.09.2020)

​ 

Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Bashkia Fier, me mbështetjen e qeverisë Gjermane nëpërmjet GIZ, nisën zbatimin e projektit "Cash for Work" lidhur me menaxhimin e përmbytjeve dhe përmirësimin e masave parandaluese ndaj këtiij fenomeni. Ky projekt synon krijimin e një mundësi e përmirësimi të gjendjes fizike të kanaleve kulluese si dhe gjendjes suaj ekonomike duke patur parasysh dhe kushtet e papunësisë së shkaktuarnga pandemia COVID-19.

 

Ky projekt do të zgjasë 2 muaj dhe mbështetet nga Ministria Federale për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (BMZ) nëpërmjet GIZ në Shqipëri dhe zbatohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. 

 

Nëse jeni të interesuar të ndihmoni komunitetin dhe vendbanimet tuaja, kundrejt një  page mujore,  ju lutemi të paraqiteni pranë zyrave tona në Njësitë Administrative Qendër, Topojë dhe Dermënas, brenda datës 14 Shatator 2020 , duke patur me vete një kopje të kartës së identitetit, adresën e 

banesës, numrin e llogarisë bankare dhe një numër kontakti. 

 

Ju mirëpresim!

njoftimi për punësim  


--------------------------------



Njoftim​
(01.09.2020)
​​​​​
Bashkia Fier është në kërkim të 3 ambienteve me qira, të përshtatshme për kopshte. 
📌Një ambient duhet të jetë pranë shkollës "Jani Bakalli", ose pranë kopshtit Nr. 4 në lagjen "1 Maji".
📌Një tjetër ambient kërkohet në lagjen "15 Tetori", pranë shkollës "Mark Dashi" dhe një ambient tjetër në lagjen "29 Nëntori". 
Të interesuarit të paraqiten pranë QEA, çdo ditë, nga ora 9.00-13.00.
Qendra Ekonomike e Arsimit, Bashkia Fier.
--------------------------------


Njoftim​
(21.07.2020)

Për ndërtimin e punishtes se përpunimit/inkubatorit të fruta perimeve

RISE-ALB
Fuqizimi i Ndërmarrjes Sociale në Shqipëri
Në kuadër të projektit  “RISE-Alb Rafforzamento dell’Imprenditoria Sociale in Albania”, financuar nga Agjencia Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim dhe zbatuar nga ENGIM, dhe në sajë të marrëveshjes së partneritetit të nënshkruar me Bashkinë Fier në datë 14/12/2018 publikon ftesën e ofertave dhe dokumentat bashkelidhur. 

Për më shumë informacion rreth projektit RISE-ALB summary shqip.docx
 
--------------------------------


Njoftim​
(15.06.2020)

Për thirrje Interesi për Ekspertizën e jashtme në ndihmë të realizimit të projektit " TOURNEE" - (code.no. 321)financuar nga "Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020".

Referenca e Projektit:  Interreg IPA CBC Italy – Albania – Montenegro 2014-2020 "TOURNEE" / 1st call for standard project /code. 321/ Order Nr. 21, Date 05.06.2020

 Ne kuader te partneritetit ne projektin" TOURNEE", - financuar nga IPA CBC, Itali –Shqiperi – Mal  i , Zi 2014-2020". dhe me kod 321, Bashkia Fier, shpall thirrjen për ekspertizën e jashtme të nevojshme në kuadër të projektit, si më poshtë:

" Expertise dhe sherbime te jashtme per Organizimin e Takimit te 5-te dhe Eventit Final"

Bashklidhur thirrja e plote:

Shkarko final event.docx



--------------------------------

Njoftim​
 
(7.02.2020)

Në kuadër të Programit Kombëtar të Praktikave të Punës, në datën 7 Shkurt është hapur thirrja e pestë e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës.

 

Në linkun: http://praktika.arsimi.gov.al, gjeni të pasqyruar të gjitha kërkesat e çdo institucioni për numrin dhe profilin studimor të praktikantëve të kërkuar.

kliko në:  http://praktika.arsimi.gov.al/

________________


Thirrje interesi ​

(08.10.2019)

Për Ekspertizë të jashtme në ndihmë të realizimit të projektit”3C4SME” - (code.no. 128) – financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020".

 

Referenca e Projektit:  Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020, “3C4SME”, 1st call for standard project / code .128/ Order nr. 04.  Date 17.09.2019

 

 Ne kuader te partneritetit ne projektin”3C4SME”, - financuar nga IPA CBC, Itali –Shqiperi – Mal  i , Zi 2014-2020". dhe me kod 128, Bashkia Fier, shpall thirrjen për ekspertizën e jashtme të nevojshme në kuadër të projektit, si më poshtë:

 

 Expertise dhe sherbime te jashtme per Broshurat e Informacionit per Publikimin e Projektit, dosjet dhe njoftimet per shtyp

 

Dosja e plotë e tenderit është bashkëlidhur kësaj thirrjeje

 

Shkarko Thirrje interesi.docx

 

​-------------------



Press Release - Tourne Festival

Njoftim për Shtyp 
(26.09.2019)

TOURNEE Festival, 19-25 September, 2019

Municipal Theatre "Bylis"

Fier – Albania

The Municipality of Fier, within the framework of the TOURNEE - Theaters For Tourism Development In Europe project, funded by the Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro Program, of which it is Lead Partner, announce the starting of the Festival "TOURNEE" that will be staged from the 19th to the 25th of September 2019 at the Municipal Theatre "Bylis" of Fier.

The Festival follows the development of the Master Class - Laboratories, as one of the obligations of the "TOURNEE" project, that have been developed in Fier from 30 April to 6 June 2019, in various periods.

This is the calendar of the "TOURNEE FESTIVAL" :

Click here: Press Release_TOURNEE FESTIVAL_FIER doc


Thirrje interesi ​
(24.09.2019)


Për Ekspertizë të jashtme në ndihmë të realizimit të projektit"3C4SME" - (code.no. 128) – financuar nga "Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020".
 
Referenca e Projektit:  Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020, "3C4SME", 1st call for standard project / code .128/ Order nr. 04.  Date 17.09.2019

 Ne kuader te partneritetit ne projektin"3C4SME", - financuar nga IPA CBC, Itali –Shqiperi – Mal  i , Zi 2014-2020". dhe me kod 128, Bashkia Fier, shpall thirrjen për ekspertizën e jashtme të nevojshme në kuadër të projektit, si më poshtë:
 
" Expertiszë dhe sherbime te jashtme per Propozim Ligji"

Dosja e plotë e tenderit është bashkëlidhur kësaj thirrjeje

Shkarko Thirrje interesi.docx

 

-------------------


Thirrje interesi ​

(15.07.2019)

Për Ekspertizë të jashtme në ndihmë të realizimit të projektit”3C4SME” - (code.no. 128) – financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020".

 

Referenca e Projektit:  Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020, “3C4SME”, 1st call for standard project / code .128/ Order nr. 03.  Date 08.07.2019

 

 Ne kuader te partneritetit ne projektin”3C4SME”, - financuar nga IPA CBC, Itali –Shqiperi – Mal  i , Zi 2014-2020". dhe me kod 128, Bashkia Fier, shpall thirrjen për ekspertizën e jashtme të nevojshme në kuadër të projektit, si më poshtë:

 

Expertise dhe sherbime te jashtme per Experimentimi i Veprimit Pilot

 

Dosja e plotë e tenderit është bashkëlidhur kësaj thirrjeje

Shkarko Thirrje interesi.docx

​-------------------


Njoftim​

 
(17.06.2019)

 
Bazuar në VKB nr. 57 dt 17. 05. 2019,  Për miratimin e familjeve që përfitojnë nga programi social "Subvencionimi i interesave të kredisë", për vitin 2019, pika 2, njoftohen familjet e miratuara sipas listës emërore që  të paraqiten pranë degëve të institucioneve bankare Raiffeisen Bank sh.a për të vijuar me procedurat e mëtejshme të përfitimit nga ky program strehimi duke filluar nga data 17. 06. 2019, çdo familje ka një afat të përcaktuar 3 mujor për të fituar nga ky program.

 
________________
---------------------

 
Njoftim

Këshilli i Bashkisë Fier
(Vendim Nr. 41; datë 26.04.2019). 

 
Për ndarjen e qytetit Fier në lagje.

 
 Shkarko Materialin PDF. Vendimi 41 date 26 prill 2019.pdf

 

 
-------------------


Thirrje interesi ​
(26.03.2019)


Për Ekspertizë të jashtme në ndihmë të realizimit të projektit"3C4SME" - (code.no. 128)financuar nga "Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020".

Referenca e Projektit:  Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020, "3C4SME", 1st call for standard project / code .128/ Order nr. 02.  Date 18.03.2019

Ne kuader te partneritetit ne projektin"3C4SME", - financuar nga IPA CBC, Itali –Shqiperi – Mal  i , Zi 2014-2020". dhe me kod 128, Bashkia Fier, shpall thirrjen për ekspertizën e jashtme të nevojshme në kuadër të projektit, si më poshtë:

​" Expertise dhe sherbime te jashtme per Analizen e kontestit dhe nevojat"

Dosja e plotë e tenderit është bashkëlidhur kësaj thirrjeje



-------------------



 

Njoftim

(12 DHJETOR 2018)

 


 Të nderuar

Bashkia Fier, është duke marrë të gjitha masat e nevojshme për  krijimin e kushteve optimale në të gjitha institucionet e artit dhe kulturës në pronësi të saj si:

 • Teatri Bylys
 • Biblioteka Publike "Dritëro Agolli"
 • Galeria e Arteve "Vilson Kilica" dhe
 • Kinemaja pranë Parkut Qëndror të Qytetit të Fierit
   
  Në kuadër të kësaj nisme Bashkia Fier do të planifikojë për vitin 2019 fonde për të realizuar këtë investim.
  Për të realizuar këtë është i domosdoshëm një projekt, i cili është praktikisht i pamundur për tu hartuar nga Bashkia Fier, pasi nuk disponojmë kapacitetet e nevojshme njerëzore për hartimin e tij.
  Nisur nga sa më sipër jeni të lutur që nëse keni interes për të ndihmuar Bashkinë e Fierit për hartimin e projektit të kontaktoni Drejtorin e Drejtorisë së Punëve Publike pranë Bashkisë së Fierit Z. Arjan Ndreu me nr cel  0692085239.
   
  Duke Ju falënderuar paraprakisht për bashkëpunimin,
   
  Bashkia Fier


​--------------

Thirrje interesi ​

(16.07.2018)

Për Ekspertizë të jashtme në ndihmë të realizimit të projektit”3C4SME” - (code.no. 128) – financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020".

 

Referenca e Projektit:  Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020, “3C4SME”, 1st call for standard project / code .128/ Order nr. 01.  Date 09.07.2018

 

Ne kuader te partneritetit ne projektin”3C4SME”, - financuar nga IPA CBC, Itali –Shqiperi – Mal  i , Zi 2014-2020". dhe me kod 128, Bashkia Fier, shpall thirrjen për ekspertizën e jashtme të nevojshme në kuadër të projektit, si më poshtë:

 

Expertise dhe sherbime te jashtme per Menaxher Porjekti dhe Financiar

 

Dosja e plotë e tenderit është bashkëlidhur kësaj thirrjeje.

 

Shkarko Thirrje interesi.docx

 

​-------------------


​Thirrje Interesi 

(7. 05.2018)

Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme ne ndihme te realizimit te projektit per realizimin e projektit "TOURNEE" - (code.no. 321)financuar nga "Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020".

Referenca e Projektit:  Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020- "TOURNEE" /code. 321/ Order Prot. nr.  02, Date 07.05.2018

 Ne kuader te partneritetit ne projektin "TOURNEE", - "Ekosistemi ndër-rajonal për sipërmarrjen, kërkimet dhe Teknologjinë" financuar nga "Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020". dhe me kod 321, Bashkia Fier,  shpall thirrjen e tenderit per ekspertizen e jashtme te nevojshme ne kuader te projektit, si me poshte:

 

Ekspertizë dhe shërbime të jashtme si Asistent i Menaxherit të Financës

 

Dosja e plote e tenderit eshte bashkelidhur kesaj thirrjeje https://drive.google.com/drive/my-drive

Bashklidhur thirrja e plote Thirrja ne internet TOURNEE FM 1.doc

                                                                         

..........

Call for interest for the External expertise within the project: "TOURNEE"- ""THEATRES FOR TOURISM DEVELOPMENT IN EUROPE "/ Code. 321, cofinanced by the European Union under the Instrument for PreAccession Assistance (IPA) Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020.

Project Reference: Interreg IPA CBC Italy – Albania - Montenegro 2014-2020 "TOURNEE" / 1st call for standard project /code.321/ Order No. 02, Date 07.05.2018

 

In the context of the partnership in the Project  "TOURNEE" / Code. 321, Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020, the Municipality of Fier has lunched the call upon their need on external expertise needed, in:

"Financial Manager Assistant"

The complete tender dossier is attached to this call for proposal https://drive.google.com/drive/my-drive

------------------------------- 


​Thirrje Interesi 

(16. 05.2018)

 

​Per Ekspertizen e jashtme ne ndihme te realizimit te projektit per realizimin e projektit “TOURNEE” - (code.no. 321) –financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020".

Referenca e Projektit:  Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020- “TOURNEE” /code. 321/ Order Prot. nr.  05, Date 09.05.2018

 Ne kuader te partneritetit ne projektin “TOURNEE”, - “Ekosistemi ndër-rajonal për sipërmarrjen, kërkimet dhe Teknologjinë financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020". dhe me kod 321Bashkia Fier,  shpall thirrjen e tenderit per ekspertizen e jashtme te nevojshme ne kuader te projektit, si me poshte:

 

Ekspertizë dhe shërbime të jashtme për Studimin e kontekstit dhe Analizës së nevojave “

 

 Dosja e plote e tenderit eshte bashkelidhur kesaj thirrjeje https://drive.google.com/drive/my-drive

Bashklidhur thirrja e plote drafting contest analysis drafting needs analysis.doc   

----------

Call for interest for the External expertise within the project: “TOURNEE”- ““THEATRES FOR TOURISM DEVELOPMENT IN EUROPE ”/ Code. 321, cofinanced by the European Union under the Instrument for PreAccession Assistance (IPA) Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020.

Project Reference: Interreg IPA CBC Italy – Albania - Montenegro 2014-2020 “TOURNEE” / 1st call for standard project /code.321/ Order No. 05, Date 09.05.2018

 

In the context of the partnership in the Project  “TOURNEE” / Code. 321, Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020, the Municipality of Fier has lunched the call upon their need on external expertise needed, in:

“External expert for drafting contest analysis & drafting needs analysis”

 

The complete tender dossier is attached to this call for proposal https://drive.google.com/drive/my-drive  It includes:

​-------------------------------

 

Thirrje Interesi 

(16. 05.2018)

 

Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme ne ndihme te realizimit te projektit per realizimin e projektit “TOURNEE” - (code.no. 321)financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020".

Referenca e Projektit:  Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020- “TOURNEE” /code. 321/ Order Prot. nr.  10, Date 08.10.2018

 Ne kuader te partneritetit ne projektin “TOURNEE”, - “Ekosistemi ndër-rajonal për sipërmarrjen, kërkimet dhe Teknologjinë financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020". dhe me kod 321, Bashkia Fier,  shpall thirrjen e tenderit per ekspertizen e jashtme te nevojshme ne kuader te projektit, si me poshte:

 

Shërbime dhe Asistence teknike për Laboratorin teatral (kostume, skenografi, të drejtat e autorit për shfaqje e muzikë”

 

 Dosja e plote e tenderit eshte bashkelidhur kesaj thirrjeje https://drive.google.com/drive/my-drive

Bashklidhur thirrja e plote thirrja ne internet Theatrical laboratory 1.doc

------------------------ 

To whom it may concern:

Subject: Call for interest for the External expertise within the project: “TOURNEE”- ““THEATRES FOR TOURISM DEVELOPMENT IN EUROPE ”/ Code. 321, cofinanced by the European Union under the Instrument for PreAccession Assistance (IPA) Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020.

Project Reference: Interreg IPA CBC Italy – Albania - Montenegro 2014-2020 “TOURNEE” / 1st call for standard project /code.321/ Order No. 10, Date 08.10.2018

 

In the context of the partnership in the Project  “TOURNEE” / Code. 321, Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020, the Municipality of Fier has lunched the call upon their need on external expertise needed, in:

“Technical services and assistance, costumes and scenograhies, copyrigth for text and music”

 

The complete tender dossier is attached to this call for proposal https://drive.google.com/drive/my-drive

​------------------------------- 

Thirrje Interesi 

(15. 05.2018)

 

Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme ne ndihme te realizimit te projektit per realizimin e projektit “TOURNEE” - (code.no. 321)financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020".

Referenca e Projektit:  Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020- “TOURNEE” /code. 321/ Order Prot. nr.  11, Date 10.10.2018

 Ne kuader te partneritetit ne projektin “TOURNEE”, - “Ekosistemi ndër-rajonal për sipërmarrjen, kërkimet dhe Teknologjinë financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020". dhe me kod 321, Bashkia Fier,  shpall thirrjen e tenderit per ekspertizen e jashtme te nevojshme ne kuader te projektit, si me poshte:

 

“Ekspertizë për Pagat e artistëve”

 Dosja e plote e tenderit eshte bashkelidhur kesaj thirrjeje https://drive.google.com/drive/my-drive

Bashklidhur thorrja e plote thirrja ne internet Salary for the artists 1.doc

------------------------------------

To whom it may concern:

Subject: Call for interest for the External expertise within the project: “TOURNEE”- ““THEATRES FOR TOURISM DEVELOPMENT IN EUROPE ”/ Code. 321, cofinanced by the European Union under the Instrument for PreAccession Assistance (IPA) Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020.

Project Reference: Interreg IPA CBC Italy – Albania - Montenegro 2014-2020 “TOURNEE” / 1st call for standard project /code.321/ Order No. 11, Date 10.10.2018

 

In the context of the partnership in the Project  “TOURNEE” / Code. 321, Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020, the Municipality of Fier has lunched the call upon their need on external expertise needed, in:

“External expert - Salary for the artists”

 

The complete tender dossier is attached to this call for proposal https://drive.google.com/drive/my-drive


-------------------------


Thirrje Interesi 

(14. 05.2018)

 

Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme ne ndihme te realizimit te projektit per realizimin e projektit “TOURNEE” - (code.no. 321)financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020".

Referenca e Projektit:  Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020- “TOURNEE” /code. 321/ Order Prot. nr.  03, Date 07.05.2018

 Ne kuader te partneritetit ne projektin “TOURNEE”, - “Ekosistemi ndër-rajonal për sipërmarrjen, kërkimet dhe Teknologjinë financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020". dhe me kod 321, Bashkia Fier,  shpall thirrjen e tenderit per ekspertizen e jashtme te nevojshme ne kuader te projektit, si me poshte:

 

Ekspertizë dhe shërbime të jashtme për Menaxhim Administrativ dhe Monitorim Operacional

 

Dosja e plote e tenderit eshte bashkelidhur kesaj thirrjeje https://drive.google.com/drive/my-drive

Bashklidhur thorrja e ploteThirrja ne internet Monitoring 1.doc 

-----------------------

Call for interest for the External expertise within the project: “TOURNEE”- ““THEATRES FOR TOURISM DEVELOPMENT IN EUROPE ”/ Code. 321, cofinanced by the European Union under the Instrument for PreAccession Assistance (IPA) Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020.

Project Reference: Interreg IPA CBC Italy – Albania - Montenegro 2014-2020 “TOURNEE” / 1st call for standard project /code.321/ Order No. 03, Date 07.05.2018

 

In the context of the partnership in the Project  “TOURNEE” / Code. 321, Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020, the Municipality of Fier has lunched the call upon their need on external expertise needed, in:

External expertise for administrative management and operating monitoring

The complete tender dossier is attached to this call for proposal https://drive.google.com/drive/my-drive



​-------------------------------

 

Thirrje Interesi 

(14. 05.2018)

 

Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme ne ndihme te realizimit te projektit per realizimin e projektit “TOURNEE” - (code.no. 321)financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020".

Referenca e Projektit:  Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020- “TOURNEE” /code. 321/ Order Prot. nr.  07, Date 10.05.2018

 Ne kuader te partneritetit ne projektin “TOURNEE”, - “Ekosistemi ndër-rajonal për sipërmarrjen, kërkimet dhe Teknologjinë financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020". dhe me kod 321, Bashkia Fier,  shpall thirrjen e tenderit per ekspertizen e jashtme te nevojshme ne kuader te projektit, si me poshte:

 

Editimin e Strategjise se Komunikimit

 

Dosja e plote e tenderit eshte bashkelidhur kesaj thirrjeje https://drive.google.com/drive/my-drive

Bashklidhur thirrja e plote Thirrja ne internet Strategjia Komunikimit 1.doc

--------------------------------------------

To whom it may concern:

Subject: Call for interest for the External expertise within the project: “TOURNEE”- ““THEATRES FOR TOURISM DEVELOPMENT IN EUROPE ”/ Code. 321, cofinanced by the European Union under the Instrument for PreAccession Assistance (IPA) Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020.

Project Reference: Interreg IPA CBC Italy – Albania - Montenegro 2014-2020 “TOURNEE” / 1st call for standard project /code.321/ Order No. 07, Date 10.05.2018

 

In the context of the partnership in the Project  “TOURNEE” / Code. 321, Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020, the CCI has lunched the call upon their need on external expertise needed, in:

“External company for editing communication strategy”

 

The complete tender dossier is attached to this call for proposal https://drive.google.com/drive/my-drive


​-------------------------------

 

Thirrje Interesi 

(14. 05.2018)

 

Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme ne ndihme te realizimit te projektit per realizimin e projektit “TOURNEE” - (code.no. 321)financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020".

Referenca e Projektit:  Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020- “TOURNEE” /code. 321/ Order Prot. nr.  05, Date 10.05.2018

 Ne kuader te partneritetit ne projektin “TOURNEE”, - “Ekosistemi ndër-rajonal për sipërmarrjen, kërkimet dhe Teknologjinë financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020". dhe me kod 321, Bashkia Fier,  shpall thirrjen e tenderit per ekspertizen e jashtme te nevojshme ne kuader te projektit, si me poshte:

 

Menaxheri I komunikimit si reference e bordit editues ne zbatimin e aktiviteteve  dixhitale te komunikimit

 

Dosja e plote e tenderit eshte bashkelidhur kesaj thirrjeje https://drive.google.com/drive/my-drive

Bashklidhur thirrja e plote Thirrja TOURNEE COM 1.doc

------------------------------------------------------ 

To whom it may concern:

Subject: Call for interest for the External expertise within the project: “TOURNEE”- ““THEATRES FOR TOURISM DEVELOPMENT IN EUROPE ”/ Code. 321, cofinanced by the European Union under the Instrument for PreAccession Assistance (IPA) Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020.

Project Reference: Interreg IPA CBC Italy – Albania - Montenegro 2014-2020 “TOURNEE” / 1st call for standard project /code.321/ Order No. 05, Date 10.05.2018

 

In the context of the partnership in the Project  “TOURNEE” / Code. 321, Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020, the Municipality of Fier has lunched the call upon their need on external expertise needed, in:

“Communication manager as reference of the editorial board to implement digital communication activity”

 

The complete tender dossier is attached to this call for proposal https://drive.google.com/drive/my-drive

 

------------------------------- 

Thirrje Interesi 

(14. 05.2018)

 

Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme ne ndihme te realizimit te projektit per realizimin e projektit “TOURNEE” - (code.no. 321)financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020".

Referenca e Projektit:  Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020- “TOURNEE” /code. 321/ Order Prot. nr.  02, Date 07.05.2018

 Ne kuader te partneritetit ne projektin “TOURNEE”, - “Ekosistemi ndër-rajonal për sipërmarrjen, kërkimet dhe Teknologjinë financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020". dhe me kod 321, Bashkia Fier,  shpall thirrjen e tenderit per ekspertizen e jashtme te nevojshme ne kuader te projektit, si me poshte:

 

Ekspertizë dhe shërbime të jashtme si Asistent i Menaxherit të Financës

 

Dosja e plote e tenderit eshte bashkelidhur kesaj thirrjeje https://drive.google.com/drive/my-drive

                                               

Bashklidhur thirrja e plote thirrja ne internet TOURNEE FM 1.doc 

---------------------------------------------- 

To whom it may concern:

Subject: Call for interest for the External expertise within the project: “TOURNEE”- ““THEATRES FOR TOURISM DEVELOPMENT IN EUROPE ”/ Code. 321, cofinanced by the European Union under the Instrument for PreAccession Assistance (IPA) Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020.

Project Reference: Interreg IPA CBC Italy – Albania - Montenegro 2014-2020 “TOURNEE” / 1st call for standard project /code.321/ Order No. 02, Date 07.05.2018

 

In the context of the partnership in the Project  “TOURNEE” / Code. 321, Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020, the Municipality of Fier has lunched the call upon their need on external expertise needed, in:

“Financial Manager Assistant”

 

The complete tender dossier is attached to this call for proposal https://drive.google.com/drive/my-drive

 


 
​-------------------------------


Thirrje Interesi 

(14. 05.2018)

 

Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme ne ndihme te realizimit te projektit per realizimin e projektit “TOURNEE” - (code.no. 321) –financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020".

Referenca e Projektit:  Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020- “TOURNEE” /code. 321/ Order Prot. nr.  01, Date 07.05.2018
 Ne kuader te partneritetit ne projektin “TOURNEE”, - “Ekosistemi ndër-rajonal për sipërmarrjen, kërkimet dhe Teknologjinë” financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020". dhe me kod 321, Bashkia Fier,  shpall thirrjen e tenderit per ekspertizen e jashtme te nevojshme ne kuader te projektit, si me poshte:
 
Ekspertizë dhe shërbime të jashtme si Asistent i Projekt Menaxherit

Bashklidhur thirrja e plotë. Thirrja ne internet APM 1.doc


---------------------------------------------------

To whom it may concern:

Subject: Call for interest for the External expertise within the project: "TOURNEE"- ""THEATRES FOR TOURISM DEVELOPMENT IN EUROPE "/ Code. 321, cofinanced by the European Union under the Instrument for PreAccession Assistance (IPA) Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020.

Project Reference: Interreg IPA CBC Italy – Albania - Montenegro 2014-2020 "TOURNEE" / 1st call for standard project /code.321/ Order No. 01, Date 07.05.2018

 

In the context of the partnership in the Project  "TOURNEE" / Code. 321, Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020, the Municipality of Fier has lunched the call upon their need on external expertise needed, in:

"Project Manager Assistant"

 

-------------------------------
 

Njoftim

BASHKIA FIER

 FTESË PËR PROPOZIM

 

Bashkia Fier në kuader te Programit social për strehimin shpall thirrjen për të gjitha Bankat e Nivelit te dyte te paraqesin propozimet e tyre per ofrimin e  kredive me kushte lehtesuese per blerjen e apartamenteve te banimit me qëllim strehimin e familjeve dhe individeve të cilët nuk janë në gjendje  ekonomike dhe sociale te perballojnë tregun e lire te banesave ose ate te kredive hipotekore.

Referuar vendimit të Këshillit të Bashkisë masa e subvencionit te interesave te kredise per familjet qe përfitojne kredi te lehtësuara nga ky program, do te jete e barabartë me diferencën qe rezulton midis interesit vjetor te kredisë në tregun e lire sipas marrëveshjes së nënshkruar me bankën me interesin qe paguan familja mbi principalin e kredise.

Financimi i programit në vitin e parë është në shumën 0 lekë . Për vitet pas vitit të parë fondi I vënë në dispozicion do të jetë 14,000,000 (katërmbëdhjetë milionë) leke. Fondi i vene ne dispozicion eshte funksion i:

 • Numrit te perfituesve ne total per cdo tipologji banese
 • Normes se interesit te kredise
 • Periudhes se shlyerjes se kredise

 

Bazuar  në germën b të pikes 1.1 të Nenit 9, ne pikën 1 të Nenit 24 si dhe në gërmën k të Nenit 54 të Ligjit nr. 139/2015 "Për vetqeverisjen vendore" , në Nenin 30 dhe Nenin 35  të Ligjit 9232,date 13.05.2004 "Për programet sociale të strehimit" (i ndryshuar), Vendimin e Këshillit Bashkiak Nr.49, date 22.05.2017 "Për Miratimin e Programit Social të  Strehimit "Subvencionimi i interesave të kredisë", komisioni vendosi te përcaktojë kriteret mbi bazen e te cilave do te behet kualifikimi I bankave te nivelit te dytë si dhe kriteret e percaktimit te ofertës fituese.

Kriteret kualifikuese qe duhet te plotesoje secila nga Bankat per tu perzgjedhur fituese  percaktohen si me poshte:

1.      Raporti i borxhit ndaj te ardhurave ne perqindje

Banka qe do te perzgjidhet fituese kete indikator duhet ta kete minimumi 60%. Ky indikator matet si raport i totalit të kësteve mujore që do të paguajë individi mbi të ardhurat e tij. Raporti i borxhit ndaj te ardhurave ne perqindje eshte nje indikator i kerkuar nga bankat ne kuader te uljes se menaxhimit ndaj risqeve. Sa me i larte te jete ky indicator, aq më e madhe është mundësia që të kualifikojë individi me te ardhura të ulta, në mënyrë që të sa më shumë individë të rinj pjese e programit të mund të kualifikohen për fazat e metejshme.

 
2.      Numri i rrjetit te degeve ne territorin e Fierit 


Banka qe te perzgjidhet fituese duhet te ketë minimumi 1 dege ne territorin e Fierit..Numri i rrjetit te degeve ne territorin e Fierit krijon mundesi për ti shërbyer kategorise se individeve te kualifikuar si perfitues per kredite e buta sipas kritereve te përcaktuara nga Bashkia Fier si dhe mundëson shërbimin ndaj të përzgjedhurve sa më pranë njësisë së tyre administrative.

3.      Numri i klienteve te bankës

Banka qe do perzgjidhet fituese duhet te ketë minimalisht 700.000 (shtatëqind mijë) kliente. Duke patur parasysh faktin që bankat punojnë në kredidhënie kryesisht me klientë të cilët kanë historik marrëdhënie me bankën, dhe marrin dhe precedence, sygjerohet që të jete një numër sa më i madh klientësh në mënyrë që të ketë një bazë të gjërë përfshirje të përfituesve të mundshëm të këtij programi, dhe mos hasin në vështirësi për miratimin e kredisë nga ana e bankës. Është në interesin dhe të Bashkisë Fier që banka te ketë nje  bazë të madhe klientele dhe mund te operoje dhe bashkeveproje si me klientet ashtu dhe me Bashkine Fier.

4.      Numri i pagamarrësve te bankës

Banka qe te perzgjidhet fituese duhet te kete  minimumi 100.000 pagamarres. Kreditimi i pages si nje e ardhur fikse mujore lehteson dhe shmang vonesat për shlyerjen e kredive per ato individe që do te jene pjesë e skemës dhe paga e tyre kanalizohet nepermjet bankes.

5.      Kryerja e veprimeve bankare on-line

Banka që do te perzgjidhet si fituese duhet te kete domosdoshmerisht kryerjen e veprimeve bankare on-line pasi me ane te platformes on-line klientet mund te kryejne pagesa, paguajne kestet e kredive dhe kane akses ne llogarite e tyre ne cdo moment.

6.      Akses dhe informacion i bankes në  tregun real estate

Banka duhet te kete akses dhe informacion per tregun e real estate pra te kete mundesine e ofrimit te informacioneve shtese nga ana e bankes se perzgjedhur lidhur me tregun e pasurive te patundshme per ti ardhur ne ndihme klienteve qe jane ne kerkim te nje banese.

7.      Ofrimi i sherbimeve jashte orarit zyrtar

 

Ofrimi i sherbimeve bankare në një afat kohor më të gjerë, mundesi për kryerjen e veprimeve të të ndryshme jashtë orarit zyrtar të bankave. (i.e. Orari i zgjatur, ose veprime gjatë në fundjavës.

Kriteret sa me siper cituar do te plotesohen me ane te deklaratave te firmosura nga përfaqësuesit ligjor të bankës ose personit/personave të autorizuar. Mosplotësimi i njërit prej kritereve të lartpërmendura përbën kusht për skualifikim.

8.      Bashkia Fier rezervon të drejtën të verifikoje dhe kontrolloje ne cdo kohe vertetesine e deklaratave te leshuara nga bankat pikat 1-8 (Deklarate nga Përfaqësuesi ligjor apo personi i autorizuar)

Kriteret e percaktimit te ofertes fituese pas kualifikimit te bankave:

 • Interesi qe do te ofrohet nga bankat e nivelit te dyte për kredite e buta 
 • Afati me i gjate i ripagimit te kredise perkthehet ne keste me te ulëta mujore, duke rritur mundesine e kredimarresve per perballimin e shlyerjes së kredisë.

Keto kritere do te vleresohen si me poshte:

Nr.KriteriPiket
1Interesi në përqindje i kredise ne lek.                70
2Afati i ripagimit te kredise  30

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë:  Bashkia Fier me adresë: Lagja  Kryengritja e Fierit, Rruga "Ramiz Aranitasi"  propozimin tuaj, duke marrë parasysh se:

Afati kohor për dorëzimin e propozimit është :

Data:     05.12.2018   Ora:  11:00                              

      Adresa:    Bashkia Fier me adresë: Lagja  Kryengritja e Fierit, Rruga "Ramiz Aranitasi", Fier.

 

Afati kohor për hapjen e propozimeve është:

Data       05.12.2018   Ora:  11:00                             

Adresa   Bashkia Fier me adresë: Lagja  Kryengritja e Fierit, Rruga "Ramiz Aranitasi", Fier.

 

Gjuha(-ët) për hartimin e propozimeve janë:

 

                                            Shqip      X                     Anglisht  

Tjetër ________________________

 

Jemi në pritje të propozimit tuaj.


 

__________________

Njoftim

TË NDERUAR TATIMPAGUES!

Bashkia Fier në zbatim të ligjit nr 139/2015 "Për Vetëqeverisjen Vendore", ligjit nr 9920 datë  19.05.2008 "Për Proçedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë", indryshuar, ligjit 9632, datë 30.10.2006 "Përsistemin e taksave e tarifavevendore", indryshuar, Vendimit të Këshillit të Bashkisë Fier nr: 96 datë 19.12.2017 "Mbi strukturën dhe nivelin e taksave dhe tarifave vendore të vitit 2018", Ju njofton se afati I fundit për pagesën e taksave dhe tarifave vendore kësti I pare është data 31.10.2018.

 

Pas kalimit të këtij afati në zbatim të Ligjit nr 9920 datë 19.05.2008 "Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë", I ndryshuar do të aplikohen masat shtrënguese të parashikuara në kreun XI të këtij Ligji.


1. Urdhër bllokimi I llogarive bankare
2. Sigurimi I detyrimit tatimor, nëpërmjet barrës hipotekore dhe barrës siguruese
3. Sekuestrimi I pasurisë së siguruar
4. Shitja e pasurisë së sekuestruar


Për çdo informacion, ju lutemi të drejtoheni pranë zyrave të Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave, në Bashkinë Fier.

Ju faleminderit! 

------------------------


 
Njoftim

 

NJOFTIM PËR PJESËMARRJE

Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Në bashkëpunim me Bashkinë Fier,

njoftojnë fillimin e një projekti pilot për ri-integrimin e emigrantëve të kthyer dhe familjeve të tyre dhe/ose të personave në nevojë. Ky projekt synon "krijimin e një perspektive përmes punësimit dhe në të njëjtën kohë përmirësimin e situatës në sistemin e kanaleve të kullimit".

Projekti do të ndihmojë qeverisjen lokale dhe popullsinë e rajonit të ndikuar për reduktimin e efekteve të përmbytjes, mirëmbajtjes së pronës publike, ndërkohë që piloton konceptin "para për punë publike".

Ky projekt pilot do të zgjasë 2 muaj dhe mbështetet nga Ministria Federale për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (BMZ) nëpërmjet GIZ në Shqipëri dhe zbatohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit.

Nëse jeni një emigrant i kthyer dhe dëshironi të punësoheni për një kohë të kufizuar në pastrimin e kanaleve të kullimit në zonat Frakull, Levan, ju lutemi në datën 01 Tetor 2018, duke patur me vete një kopje të kartës së identitetit, të paraqiteni:

 • Pranë zyrave tona, në ndërtesën e Këshillit të Qarkut Fier (Kati I);
 • Pranë Njësive Administrative;

Pranë zyrës me një ndalesë, Bashkia Fier (Kati I);

njoftimi per projektin e FSHZH.doc

------------------------

 

 
Njoftim

🔜Youth Summer Municipality Tour (4 – 6 Korrik 2018)
Learn📚, explore and enjoy🤼‍♀- Albania towards EU Integration 🇦🇱🇪🇺

Një mundësi e shkëlqyer për të rinjtë nga mosha 17- 25 vjeç nga Bashkitë Vlorë, Himarë, Fier, Patos e Roskovec, që dëshirojnë të mësojnë më shumë mbi hapat e integrimit të Shqiperisë në BE dhe mbi mundësitë që ofron BE për të rinjtë. Shkëmbime eksperiencash, informim dhe agëtim mes të rinjve nga qytete të ndryshme.
Bëhu pjesë e një eksperience të veçantë.🙈
Aplikimet mbyllen më datë 27 Qershor.


 

Shkarko formatin e aplikimit në: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP-pygQbXYYpM8puSp3FdcecNNl_RSY2kne4JwyHlG2q65hQ/viewform?c=0&w=1 


 

​---------------------------------------------

-----------------------


 

​Njoftim
(07.05.2018)​

 

Hapet thirrja për: "Ekspertizë të jashtme për implementimin e planit të veprimit lokal të Agrolabs, Takimit të i inovacionit, Zhvillimit dhe vlerësimit të grupimit". 

Referenca: AGROLABS / 2158-2017 / PB6 / SER

Në kuadër të projektit "AGROLABS" financuar nga "INTERREG V-B Balkan-Mesdhetar 2014-2020" Bashkia Fier hap thirrjen për oferta për kontratën e mëposhtme të shërbimeve:"Ekspertiza e jashtme për implementimin e planit të veprimit lokal të Agrolabs, Takimit të i inovacionit, Zhvillimit dhe vlerësimit të grupimit". 

 Afati i dorëzimit të ofertave është 35 ditë nga dita e shpalljes, (11.06.2018), ora 15:00.  


 

Bashklidhur thirrja në shqip dhe anglisht;

Thirrja Agrolabs.docx

Publication in web site (4).docx

 Bashlidhur dosja e dokumentave të tenderit:

AGROLABS_2158_2017_ToR.ziphttp://bashkiafier.gov.al/_layouts/15/images/icdocx.png

​​ ------------------------------------------------------------

 

Njoftim
(26.01.2018)

 

NJOFTIMI I KONTRATES PER PUBLIKIM

   BASHKIA FIER

 Procedure e hapur (ne rruge shkresore)

​   Rikonstruksionin e teatrit "Bylis" Fier

​ Fondi limit: 42 745 667 (Dyzet e dy milion e shtateqind e dyzet e pese mije e gjashteqind e gjashtedhjete e shtate) lekë pa tvsh me fond te financuar sipas Kontrates se Projektit dhe financimit Nr. Ref.IADSA/2016/03

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  

    90 dite nga nenshkrimi i kontrates ndermjet paleve.

Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

    Data: 26/02/2018  (dd/mm/vvvv)   Ora: 09:00.

    Vendi: Bashkia Fier, Zyra e Arkives dhe Protokollit, kati i II.

Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

   Data: 26/02/2018  (dd/mm/vvvv)   Ora: 09:00.

   Vendi: Bashkia Fier, Zyra e Arkives dhe Protokollit, kati i II.

​Shenim: Dokumentacioni per plotesimin e kerkesave per kualifikim, termat e references, specifikimet teknike si dhe projektin teknik "Rijetezimi i Kompleksit Kulturor Bylis", mbi te cilin do te implementohet objekti i ketij prokurimi, jane te disponueshme ne faqen zyrtare te Bashkise Fier www.bashkiafier.gov.al.

Gjithashtu, dokumentacioni mund te terhiqet çdo dite, nga e hena ne te premte, gjate orarit zyrtar, prane Drejtorise se Prokurimeve  Publike, kati i II.

Njoftimi i kontrates per botim Teatri-2018.doc

Preventivat foni, ndricim, elektrik- Janar 2018.doc

Projekti_ Teatri_Bylis.pdf

 Relacion teknik.pdf

Specifikime Teknike Fonia.docx

Specifikime Teknike Ndricimi.docx

Specifikimet teknike.pdf

TEATRI ndryshuar janar 2018 H-01.pdf

TEATRI ndryshuar janar 2018 H-02.pdf

TEATRI ndryshuar janar 2018 H-03.pdf

Termat e references ndricim dhe audio.docx

PREVENTIV teatri ndertim.xls

Preventiv Teatri hidro per tender.xls

------------------------


 
Njoftim
(22.01.2018)

 
Të gjithë studentët e arsimit universitar (sistemi Bachelor), si dhe të gjithë nxënësit në arsimin e mesëm profesional, që janë të interesuar për për të përfituar një prej bursave nga fondi i mbështetjes studentore duhet të paraqiten pranë Bashkisë Fier, për të dorëzuar dokumentacionin përkatës. 

Dokumentacioni duhet të dërgohet në formën e kërkuar nga ligji, brenda datës 31.01.2018 pranë Bashkisë Fier.
Bazuar në V.K.M. Nr. 903, datë 21.12.2016 “Për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programme studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë” i ndryshuar, janë të përcaktuara kategoritë përfituese si më poshtë:
1. Studentët e shkëlqyer me notë mesatare 10 (dhjetë).
2. Studentët, familjet e të cilëve trajtohen me ndihmë ekonomike.
3. Personat me aftësi të kufizuar, të vërtetuar me K.M.C.A.P., si përfitues të pagesës së aftësisë së kufizuar.
4. Studentët, të cilët kanë përfituar statusin e jetimit.
5. Studentet, të cilët kanë humbur përgjegjësinë prindërore me vendim gjykate të formës së prerë.
6. Studentët, të cilët rezultojnë të identifikuar si viktima të trafikut të qënieve njerëzore dhe kanë humbur kujdesin prindëror.
7. Studentët, të cilët rezultojnë fëmijë të punonjësve të Policise së Shtetit, të Gardës së Republikës, Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit, të Forcave të Armatosura, të SHISH dhe Policisë së Burgjeve, të cilët kanë humbur jetën në krye të detyrës.

------------------------


 
Njoftim
(29.11.2017)

Përkeqësim i motit;

Nisur nga informacionet e marra nga Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile, referuar në parashikimet e Institutit të Gjeoshkencës, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit (IGJEUM), si shërbimeve meteorologjike që bashkëpunojnë me Emergjencat Civile, informohemi paraprakisht se moti në të gjithë territorin e vendit gjatë datës 30 Nëntor dhe 1 Dhjetor 2017 është drejt përkeqësimit. Priten reshje shiu me intesitet mesatar, deri në intesitet të lartë, të cilat mund të krijojnë “mundësinë” e përmbytjeve. 
Për këtë arsye kërkojmë bashkëpunimin e të gjithë qytetarëve që t`i binden lajmërimit të strukturave të njësive të qeverisjes vendore dhe qendrore për të shmangur qarkullimet e panevojshme, për të minimizuar lëvizjet e shumta të popullatës dhe sidomos të fëmijëve të mitur të pa shoqëruar nga të rriturit, si dhe të japin ndihmesën e tyre ndaj këtyre strukturave, kjo sipas detyrimeve të parashikuara në Ligjin nr. 8756, ‘’Për Emergjencat Civile’’. 
Fieri është një nga qarqet e rrezikuara, kryesisht në territorin përgjatë lumenjve Vjosë dhe Seman, të cilët mund të rrezikojnë daljen nga shtrati si pasojë e rritjes së prurjeve. Për këtë arsye kërkojmë bashkëpunimin e blegtorëve që të, kryesisht atyre që jetojnë përgjatë lumenjve, që të evakuojnë gjënë e gjallë në vende të sigurta. 
Bashkia ka marrë masat paraprake për përballimin e çdo situate emergjente, si dhe sigurimin e kushteve për jetën normale të komunitetit.

------------------------------

Bashkia Fier ka marrë masat paraprake për përballimin e çdo situate emergjente, si dhe sigurimin e kushteve për jetën normale të komunitetit. 

Aktualisht;

• Është mbledhur menjëherë Komisioni i Planifikimit dhe Përballimit të Emergjencave Civile në rang bashkie me detyrat specifike, duke i vënë në gatishmëri të plotë të gjitha kapacitetet njerëzore e teknike operacionale për të reaguar sipas situatës.
• Po inspektohen argjinaturat e lumenjve nga bashkia, në bashkëpunim me Drejtoritë e bordeve të kullimit dhe subjektet kontraktore shfrytëzuese të inerteve të lumenjve. 
• Që nga data 28 nëntor është lidhur bashkëpunimi (në rast të një situate emergjente), me ARRSH dhe Drejtoritë e Rajoneve të saj, me subjektet kontraktore që kanë në inventar mirëmbajtjen e akseve rrugore kombëtare për angazhimin e të gjithë forcave dhe mjeteve të tyre për heqjen dhe pastrimin e inerteve që bien në rrugë, pastrimin e tombinove, kolektorëve, kanaleve, etj, si dhe për mbajtjen hapur të këtyre akseve rrugore për qarkullimin normal të mjeteve.
• Po punohet për sigurimin e vendburimeve, ujësjellësit dhe tubacionet e furnizimit të ujit të pijshëm, si dhe aksesorët e tyre (pjesë ndërrimi), për problemet që mund të shkaktohen nga përmbytjet. 
• Drejtoria e Bordit të Kullimit dhe strukturat e hidrovorëve, si dhe OSHEE kanë nisur nga puna menjëherë për të minimizuar pasojat që mund të shkaktohen nga reshjet e dendura. Drejtoritë e bordeve të kullimit po kontrollojnë dhe përforcojnë pikat kritike të argjinaturave, ndërsa OSHEE po kontrollon dhe riparon linjat e furnizimit me energji elektrike të hidrovorëve dhe stacioneve kryesore të pompave për largimin e ujërave nga kanalet kryesore.
Kërkohet nga subjektet private që; 
• Pavarësisht kontratave të punës, të angazhohen në ndihmë të shtabeve te emergjencave civile në bashki e prefekturë, kjo bazuar në Ligjin nr. 8756, ‘’Për Emergjencat Civile’’, për mirëmbajtje dhe mirëfunksionimin e akseve rrugore kombëtare dhe rurale.

------------------------

 

 

 
Njoftim
(01.10.2017)

 

Duke filluar nga data 25 tetor, Bashkia Fier nis procesin e Buxhetimit me Pjesëmarrje. Fillimisht do të jenë Njësitë Administrative ato që do të përfshihen në këtë proces dhe më pas qyteti. 
Njësia Cakran dhe Frakull, hapin turin e këtij procesi. 
Takimet do të zhvillohen në ambientet e Njësisë Administrative.

Kalendari i takimeve, datë 25 tetor;


* Njësia Administrative Cakran; ora 14:00
* Njësia Administrative Frakull; ora 16:00

Bëhuni dhe ju pjesë e procesit për të garantuar një shpërndarje sa më të mirë të buxhetit dhe ivestimeve për vitin e ardhshëm. 

------------------------

 
​​
Njoftim pë vende të lira pune

 
në pozicionin: 
Edukatore Kopshti

 

 

 

 
-------------------------
​​​​​​

 

 

 

 
------------------------
​​
Informacion 
Publikuar më
(11.07.2017)

 

 

 

 

 

 

 

 
------------------------

 
Njoftim 
​​Publikuar më 
​​(Dt. 10.07.2017)

 

PER DËGJESËN E DYTË PUBLIKE PËR HARTIMIN E PLANIT  TË DETAJUAR VENDOR PËR NJË PJESË TË TERRITORIT TË NËN-NJËSISË ME KOD 01-02

Bashkia Fier ka ndërmarrë nismën për hartimin e Planit të Detajuar Vendor për një pjesë të territorit të nën-njësisë me kod 01-02, me Vendim të Kryetarit të Bashkisë Nr. 01, datë 24.03.2017, në përputhje me Vendimin e Këshillit Kombëtar të Territorit nr. 05, datë 29.12.2016 "Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor".

Në bazë të nenit 23 dhe 24 të ligjit 107/2014 dt. 31.07.2014 "Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit", nenit 67 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 671, datë 29.7.2015 "Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit" dhe urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Nr. 156, datë 24.03.2017 "Për konstituimin e forumit të bashkërendimit të Planit të Detajuar Vendor (FBPDV)", Bashkia Fier do të organizojë dëgjesën e dytë publike në datë 31.07.2017, ora 10.00, në Sallën e Mbledhjeve të Bashkisë Fier, për të diskutuar rreth projekt- propozimit të Planit të Detajuar Vendor.

 

Prezenca juaj do na ndihmonte në përmirësimin e vendimmarrjes tonë.

 

Ju falenderojmë paraprakisht për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin tuaj!

------------------------

 
Njoftim 

 
​​(Dt. 28.06.2017)


 

​Të nderuar qytetarë;

Temperaturat e larta që po vazhdojnë të jenë prezent në Fier sikurse në të gjithë vendin kanë shtuar rrezikun e zjarreve. Bazuar në parashikimet e instituteve meteorologjike, në ditët në vijim niveli i temperaturave do të rritet edhe më shumë (mbi 40 grad celcius), duke arritur temperaturat maksimale të verës në datat 29 qershor e 1 korrik. Kjo situatë shton edhe më shumë rrezikun e zjarreve masive, sidomos në zonat pyjore dhe kullota, të cilat mund të vijnë jo vetëm si rezultat i pakujdesisë, por edhe nga vetëndezja e gjetheve të thata, apo barërave në territor kodrinor.
Në këto kushte të gjithë bashkë duhet të sigurojmë gjithcka që duhet për të parandaluar këtë rrezik që i kanoset kësaj pasurie natyrore, sic është pylli. 
Prandaj ku bëjmë thirrje, në veçanti fermerëve dhe barinjve që të bëjnë kujdes, të mos përdorin zjarrin për pastrimin e parcelave bujqësore, apo kullotave. Kjo formë pastrimi është rrezik jo vetëm për sipërfaqet pyjore, kullotat, por edhe për masivet pyjore e plantacionet me pemë frutore, pasi zjarri del jashtë kontrollit favorizuar edhe nga prezenca e erës.
Kërkojmë vëmendjen dhe bashkëpunimin tuaj për të treguar sa më shumë kujdes me elementët që shkaktojnë zjarr, gjatë qëndrimit tuaj në ambjentet pranë dhe në parqe, pyje apo zona të mbrojtura. 
Gjithashtu, gjatë këtyre ditëve ju këshillojmë që të bëni kujdes edhe me qëndrimin në diell, kryesisht të moshuarit dhe fëmijët, të cilët duhet të shmangin lëvizjet në orët e mesditës.

Për cdo informacion, apo problem mund të kontaktoni në numrin e celularit; 0697279752.

Strukturat e shërbimit të emergjencave civile dhe mbrojtjes nga zjarri në Bashkinë Fier janë në gadishmëri të plotë për t’u ardhur në ndihmë qytetarëve dhe biznesit, për çdo problem që lidhet me situatat emergjente të shkaktuara nga zjarret.


------------------------

 

 
Njoftim 

 
​​(Dt. 20.06.2017)

 

​PER DËGJESEN E PARE PUBLIKE PËR HARTIMIN E PLANIT  TË DETAJUAR VENDOR PËR NJË PJESË TË TERRITORIT TË NËN-NJËSISË ME KOD 01-02

Bashkia Fier ka ndërmarrë nismën për hartimin e Planit të Detajuar Vendor për një pjesë të territorit të nën-njësisë me kod 01-02, me Vendim të Kryetarit të Bashkisë Nr. 01, datë 24.03.2017, në përputhje me Vendimin e Këshillit Kombëtar të Territorit nr. 05, datë 29.12.2016 "Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor".

Në bazë të nenit 23 dhe 24 të ligjit 107/2014 dt. 31.07.2014 "Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit", nenit 67 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 671, datë 29.7.2015 "Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit" dhe urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Nr. 156, datë 24.03.2017 "Për konstituimin e forumit të bashkërendimit të Planit të Detajuar Vendor (FBPDV)", Bashkia Fier do të organizojë dëgjesën e parë publike në datë 11.07.2017, ora 10.00, në Sallën e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Fier, për të analizuar përfundimin e analizës së  gjendjes ekzistuese dhe diskutime të mundshme për vazhdimin e hartimit të Planit të Detajuar Vendor.

Prezenca juaj do na ndihmonte në përmirësimin e vendimmarrjes tonë.

​Ju falenderojmë paraprakisht për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin tuaj!

Njoftim për Dëgjesë Publike, 20 qershor 2017.JPG

 

 
------------------------

 
Njoftim 

 
Njësia e Prokurimeve Publike 

​(Dt. 19.06.2017)


 

Bashkia Fier duke marrë shkas nga kërkesat e disa operatorëve e pa të nevojshme publikimin e disa sqarimeve lidhur me “Ftesen per Oferte” per objektin e prokurimit Prokurimi për sistemet teknike (sistemin e ndricimit dhe sistemin e audio&zerit) të teatrit Bylis Fier

Njoftim per sqarim operatoreve.docx

------------------------


 

Njoftimi i kontrates per publikim

AUTORITETI KONTRAKTOR

BASHKIA  FIER​

(25.05.2017)

​1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri                      Bashkia Fier

Adresa                   Lagja  "Kastriot", Rruga "Brigada e XI Sulmuese"; Fier, Albania

Tel/Fax                  034 410 636

E-mail                    info@bashkiafier.gov.al

Faqja e Internetit   www.bashkiafier.gov.al

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Procedure e hapur (ne rruge shkresore)

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër:   "Prokurimi për sistemet teknike (sistemin e ndricimit dhe sistemin e  audio&zerit) të teatrit Bylis Fier"

4. Fondi limit: 17 070 000  (Shtatembedhjete milion e shtatedhjete mije) lekë pa tvsh me fond te financuar sipas  Kontrates se Projektit dhe financimit Nr. Ref.IADSA/2016/03

5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  deri ne 90 dite nga nenshkrimi i  kontrates ndermjet paleve.

6- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

    Data: 27/06/2017  (dd/mm/vvvv)   Ora: 09:00. Vendi: Bashkia Fier, Zyra e Arkives dhe     

                             Protokollit, kati i II.

7- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: 27/06/2017  (dd/mm/vvvv)   Ora: 09:00. Vendi: Bashkia Fier, Drejtoria e  Prokurimeve  Publike, kati i II.

Shenim: Dokumentacioni per plotesimin e kerkesave per kualifikim, termat e references si dhe projekti teknik "Rijetezimi i Kompleksit Kulturor Bylis"  mbi te cilin do te implementohet objekti i ketij prokurimi jane te disponueshme ne faqen zyrtare te Bashkise Fier www.bashkiafier.gov.al, gjithashtu mund te terhiqen cdo dite nga e hena ne te premte gjate orarit zyrtar prane Drejtorise se Prokurimeve  Publike, kati i II.

2.Ftesa shqip.doc

3.Ftesa anglisht.docx

4.Termat e references shqip.docx

5.reference terms english.docx

7.Ark_Teatri_Bylis.pdf

------------------------

NJOFTIM

(13.04.2017)

PROCEDURE  LICENCIMI

Bazuar ne ligjin nr.8308 date18.03.1998 "Per Transportet  Rrugore",

Me ndryshimet e fundit me ligjin 10/2016; Date 11.02.2016

Udhezimin nr.5627 dt.18.11.2016

PЁR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, RREGULLAVE DHE DOKUMENTACIONIT PËR LËSHIMIN E LICENCAVE DHE CERTIFIKATAVE PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË NË TRANSPORTIN RRUGOR TË UDHËTARËVE BRENDA VENDIT

Njoftohen te gjithe  subjektet e interesuara per licencim

​Per linjat:

FIER- LEVAN -BUZEMADH - CAKRAN

FIER-DARZEZE

FIER-HAMIL-SEMAN I IRI

FIER-KALLMI I MADH

FIER-KRAPS -PATOS FSHAT

FIER-LEVAN-PISHE PORO

FIER-MUJALLI

FIER-SEMAN

FIER-TOPOJE

FIER-VAJKAN

                                   

se duke filluar ​nga data  12/04/2017   deri ne date:  30/04/2017

duhet te paraqesin prane komisionit te licencimit dokumentacionin e duhur sipas percaktimeve ligjore te mesiperme.

Brenda 15 ditesh komisioni do te shqyrtoje dokumentacionin dhe me pas i kualifikuari do te njoftohet per t'u pajisur me licence.

PROCEDURE LICENCIMI FIER- LEVAN -BUZEMADH - CAKRAN.DOC

 PROCEDURE LICENCIMI FIER-DARZEZE.doc

PROCEDURE LICENCIMI FIER-HAMIL-SEMAN I IRI.doc

PROCEDURE LICENCIMI FIER-KALLMI I MAD.doc

PROCEDURE LICENCIMI FIER-KRAPS -PATOS FSHAT.doc

PROCEDURE LICENCIMI FIER-LEVAN-PISHE PORO.doc

PROCEDURE LICENCIMI FIER-MUJALLI.doc

PROCEDURE LICENCIMI FIER-SEMAN.doc

PROCEDURE LICENCIMI FIER-TOPOJE.doc

PROCEDURE LICENCIMI FIER-VAJKAN.doc

Afati i paraqitjes se dokumentacionit  deri ne date:  30/04/2017

--------------------------------------------------------------

Lista e familjeve aplikuese per banese me kosto te ulet, me nivelin e pikeve.pdf

njoftim per taksat dhe tarifat.docx

Njoftim per aplikim burse.docx

njoftim per mbledhje keshilli, 7 nentor 2016.docx


 

 

Eventet

<gusht 2022>
HënMarMërEnjPreShtDie
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Se shpejti

Postimet me te fundit


Buletini Informativ