Accesso
Skip Navigation Links > Kreu > Sherbimet > Njoftime

Njoftime

​​​​​​Njoftim 

Njësia e Prokurimeve Publike 

​(Dt. 19.06.2017)


Bashkia Fier duke marrë shkas nga kërkesat e disa operatorëve e pa të nevojshme publikimin e disa sqarimeve lidhur me “Ftesen per Oferte” per objektin e prokurimit Prokurimi për sistemet teknike (sistemin e ndricimit dhe sistemin e audio&zerit) të teatrit Bylis Fier

Njoftim per sqarim operatoreve.docx

.............................................................


Njoftimi i kontrates per publikim

AUTORITETI KONTRAKTOR

BASHKIA  FIER​

(25.05.2017)

​1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri                      Bashkia Fier

Adresa                   Lagja  "Kastriot", Rruga "Brigada e XI Sulmuese"; Fier, Albania

Tel/Fax                  034 410 636

E-mail                    info@bashkiafier.gov.al

Faqja e Internetit   www.bashkiafier.gov.al

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Procedure e hapur (ne rruge shkresore)

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër:   "Prokurimi për sistemet teknike (sistemin e ndricimit dhe sistemin e  audio&zerit) të teatrit Bylis Fier"

4. Fondi limit: 17 070 000  (Shtatembedhjete milion e shtatedhjete mije) lekë pa tvsh me fond te financuar sipas  Kontrates se Projektit dhe financimit Nr. Ref.IADSA/2016/03

5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  deri ne 90 dite nga nenshkrimi i  kontrates ndermjet paleve.

6- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

    Data: 27/06/2017  (dd/mm/vvvv)   Ora: 09:00. Vendi: Bashkia Fier, Zyra e Arkives dhe     

                             Protokollit, kati i II.

7- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: 27/06/2017  (dd/mm/vvvv)   Ora: 09:00. Vendi: Bashkia Fier, Drejtoria e  Prokurimeve  Publike, kati i II.

Shenim: Dokumentacioni per plotesimin e kerkesave per kualifikim, termat e references si dhe projekti teknik "Rijetezimi i Kompleksit Kulturor Bylis"  mbi te cilin do te implementohet objekti i ketij prokurimi jane te disponueshme ne faqen zyrtare te Bashkise Fier www.bashkiafier.gov.al, gjithashtu mund te terhiqen cdo dite nga e hena ne te premte gjate orarit zyrtar prane Drejtorise se Prokurimeve  Publike, kati i II.

2.Ftesa shqip.doc

3.Ftesa anglisht.docx

4.Termat e references shqip.docx

5.reference terms english.docx

7.Ark_Teatri_Bylis.pdf

-----------------------------------------------------

NJOFTIM

(13.04.2017)

PROCEDURE  LICENCIMI

Bazuar ne ligjin nr.8308 date18.03.1998 "Per Transportet  Rrugore",

Me ndryshimet e fundit me ligjin 10/2016; Date 11.02.2016

Udhezimin nr.5627 dt.18.11.2016

PЁR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, RREGULLAVE DHE DOKUMENTACIONIT PËR LËSHIMIN E LICENCAVE DHE CERTIFIKATAVE PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË NË TRANSPORTIN RRUGOR TË UDHËTARËVE BRENDA VENDIT

Njoftohen te gjithe  subjektet e interesuara per licencim

​Per linjat:

FIER- LEVAN -BUZEMADH - CAKRAN

FIER-DARZEZE

FIER-HAMIL-SEMAN I IRI

FIER-KALLMI I MADH

FIER-KRAPS -PATOS FSHAT

FIER-LEVAN-PISHE PORO

FIER-MUJALLI

FIER-SEMAN

FIER-TOPOJE

FIER-VAJKAN

                                   

se duke filluar ​nga data  12/04/2017   deri ne date:  30/04/2017

duhet te paraqesin prane komisionit te licencimit dokumentacionin e duhur sipas percaktimeve ligjore te mesiperme.

Brenda 15 ditesh komisioni do te shqyrtoje dokumentacionin dhe me pas i kualifikuari do te njoftohet per t'u pajisur me licence.

PROCEDURE LICENCIMI FIER- LEVAN -BUZEMADH - CAKRAN.DOC

 PROCEDURE LICENCIMI FIER-DARZEZE.doc

PROCEDURE LICENCIMI FIER-HAMIL-SEMAN I IRI.doc

PROCEDURE LICENCIMI FIER-KALLMI I MAD.doc

PROCEDURE LICENCIMI FIER-KRAPS -PATOS FSHAT.doc

PROCEDURE LICENCIMI FIER-LEVAN-PISHE PORO.doc

PROCEDURE LICENCIMI FIER-MUJALLI.doc

PROCEDURE LICENCIMI FIER-SEMAN.doc

PROCEDURE LICENCIMI FIER-TOPOJE.doc

PROCEDURE LICENCIMI FIER-VAJKAN.doc

Afati i paraqitjes se dokumentacionit  deri ne date:  30/04/2017

--------------------------------------------------------------

Lista e familjeve aplikuese per banese me kosto te ulet, me nivelin e pikeve.pdf

njoftim per taksat dhe tarifat.docx

Njoftim per aplikim burse.docx

njoftim per mbledhje keshilli, 7 nentor 2016.docx


 

Eventet

<qershor 2017>
HënMarMërEnjPreShtDie
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789

Se shpejti


Buletini Informativ