Z. Ramion Kurti 

Sekretar i Këshillit  

E-mail: kurtiramion@gmail.com

cel: 0682012886 ​