• REGJISTRI I PROJEKT - AKTEVE PER KONSULTIMET PUBLIKE TE KESHILLIT BASHKIAK 

klikohttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1nI0tGv-2YPMMmyd8-6dTs58EO9aSQ39wpFOlcggwkVk/edit?usp=sharing 

  • REGJISTRI I MBLEDHJEVE TE KESHILLIT BASHKIAK 

k​likohttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1RPpB-bJFp95TlTJeA4f6H7kSTglnFBPAbo5mck6aoHc/edit?usp=sharing  

​​