​​​

TitulliNumri PostimevePelqimeMospelqimeNumri Pergjigje
5 0 0 6
0 0 0 0
0 0 0 0

​​​​​


​​