​​​

TitulliNumri PostimevePelqimeMospelqimeNumri Pergjigje
5 0 0 8
0 0 0 0
0 0 0 0

​​​​​


​​