Accesso
Skip Navigation Links > Kreu > Bashkia > TEATRI projekt

TEATRI projekt

BASHKIA FIER

(20 shkurt 2018) 

Drejtoria e Artit dhe Kulturës – Fier

Objekti: 
THIRRJE PER PJESMARRJE ME PROJEKTE PER PRODUKSIONE TEATRORE GJATE VITIT 2018.

Drejtuar
TRUPAVE TEATRORE SHQIPTARE (QENDRORE-VENDORE), SI DHE CDO SUBJEKTI TJETER QE OPERON NE FUSHEN E TEATRIT;
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Me Kujdesin e drejtpërdrejtë të Kryetarit të Bashkisë Fier, Z. Armando SUBASHI,

 BASHKIA FIER, në kuadër të: 

​•           Projektit "TORUNEE"- Programi IPA II – Cross Border 2017-2020 (Itali/Shqiperi/Mali Zi), në të cilin BASHKIA FIERështë Lead Partner i këtij Projekti;

           Projekteve vjetore të aktiviteteve teatrore që Bashkia Fier/Drejtoria e Artit dhe Kulturës organizon për Teatrin;

 

shpall: 

THIRRJE PER PJESMARRJE ME PROJEKTE PER PRODUKSIONE TEATRI GJATE VITIT  2018 

 

për periudhatnëmuajt Maj-Qershor dhe Shtator-Dhjetor 2018, duke prezantuar për të gjithëtë interesuarit, obligime pjesmarrjeje, si më poshtë:

 

1. Produksione Teatri nga autorë shqiptare ose të huaj, pa kufizim; 

2. Mund të marrin pjesë me Projekt-Propozime, Trupat Teatrore Qendrore- Vendore te Shqiperise, të përfshira ose jo ne Rrjetin Teatror Vendor Shqiptar;

3. Kanë të drejtë të marrin pjesë me Projekt-Propozime edhe subjekte publike/private që operojnë në fushën e Teatrit (si OJF, regjizore, producente, menaxhere,etj.);

4. Një Juri me personalitetë fushës, thirrur nga Bashkia Fier për këtë Projekt, do të vlerësojë Projektet më të mira, në bazë të disa kriteresh të prezantuara më poshtë.

5. Të gjithë të interesuarit, mundtëushtrojnë të drejtën për Pjesmarrje nëpërmjet plotësimit tëFORMATIT TE APLIKIMIT(të posacëm), që Bashkia Fier-D.A.K., do vërë në dispozicion nëpërmjet faqes Web-Site te Bashkisë Fier, njoftimeve në mediat e shkruara, elektronike apo TV, etj.;

 

Pjesmarrësit aplikuesduhet:

a/ tëdërgojnëProjekt-Propozimet në përmbushjetë Kriterevetë Pjesmarrjes, ne menyre elektronike,në adresen email të Drejtorisë së Artit dhe Kulturës: dakfier@gmail.com; nga data 1 Shkurt deri dt. 24 Shkurt 2015:ose

 

b/ të dorëzojnë/të dërgojnë me Postë, në adresën: "Bashkia Fier-Drejtoria e Artit dhe Kultures", Projekt–Propozimet e tyre sëbashku me Formatin e Aplikimit të plotësuar dhe dokumentacionine kërkuar tek Kriteret e Pjesmarrjes, deri dt. 24Shkurt 2018;

 

1-         KRITERET E PJESMARRJES:

 

A. Produksioni i Teatrit të propozuar, mund të jetë: Dramë, Komedi, etj.);

 

B. Subjekti Aplikues mund të jetë entitet (subjekt) publik apo privat (por që në objektin e veprimtarisëtyre duhet të kenë produksionin teatror) apo dhe individë (regjizorë, producentë, menaxherë, etj), të cilët, aktivitetin e tyre e ushtrojnë në këtë fushë.

 

C. Autori i Titullit (të Produksionit), mund tëjetë Shqiptar ose i huaj, mjaft që, Titulli dhe Produksioni Teatror i propozuar,të jetëi një cilësie të lartë në të gjithë komponentët e saj(përmbushja e kësaj pike ka rëndësi të vecantë në vlerësimin e Jurisë;

 

D. Subjekti Aplikant, duhet të marrë parasysh të gjithaobligimet ligjore të respektimit të Drejtave të Autorit. Bashkia Fier nuk do mbajë asnjë përgjegjësi të tillë, në rast të mosrespektimit të këtij obligimi nga ana e subjektit aplikues;

 

F. Subjekti Aplikant, duhet të marrë parasysh faktin, që në rast se shuma e mësipërme e vënënë dispozicion për një Produksion, mund të mos mjaftojë për të mbuluar Kostot e përgjithshme financiare të Produksionit. Ne këtë rast,Bashkia Fier kërkon mirëkuptimin e cdo subjekti të interesuar, që ky i fundit, të kërkojë/të sigurojëedhe mundësi të tjera financimi ose vetë-financimi, nëpër Institucione apo donatorë të ndryshëm (të Trete).

 

Shënim: Bashkia Fier-Drejtoria e Artit dhe Kulturës, është e hapur, inkurajuesee asistuesepër tënxitur apopaisur Subjektin Aplikues me cdo Dokument, Letër-mbështetje apo tjetër, qëdo t´i kërkohet Aplikantit nga institucione apo donatorë të Tretë, për mundësi financiare mbështetëse;

 

Shënim: Bashkia Fier-Drejtoria e Artit dhe Kulturës,, mbas dorëzimit të Projekt-Propozimeve (sipas afatit), do të negociojë me cdo Subjekt Aplikant që e konsideron kandidat-fitues të një apo më tepër Produksione, për të plotësuar e sqaruar Subjektin, në të gjithë elementet organizative e financiare të Produksionit. 

Koha e Negiciimit do te jete nga dt. 26 Shkurt deri 9 Mars 2018;

 

 

2.         MBI SHPENZIMET DHE SHPERBLIMET E AKTIVITETEVE TE MIRATUARA:

 

Në buxhetin e kërkuar për njëProjekt, do të përfshihen këto obligime tëdetyrueshme për t´u respektuar nga cdo Aplikant: 

 

A/ Realizimin e 6 (gjashtë) shfaqje(PREMIERE), në skenën e Teatrit "BYLIS" apo në skena të tjera brënda/jashtë territorit administrativ të Bashkisë Fier, sic do percaktohet në Akt-Marrëveshjen e Shërbimit me Subjektin përfitues;

 

B/ 1 (një) shfaqje në Rrjet, në skena të vëndeve respektive të përcaktuara nga Partnerët e Projektit "TORUNEE" (Teatri i Barletës-Itali dhe Teatrittë Budvës-Mali Zi);

 

c/ 1 (një) shfaqje në Festivalin Ndërkombëtar "DE-FEST THEATER/APOLONIA FESTIVAL), që do zhvillohet në muajin Shtator 2019;

 

Shënim 1: Per shfaqjet në Rrjet (Pika B, C-"Mbi shpenzimet-shpërblimet e Aktiviteteve të miratuara"), shpenzimet e trasferimeve (të cdo lloji) dhe të qëndrimeve në hotele (ushqim-fjetje), do të jenë në ngarkim të Bashkise Fier, si detyrime që Bashkia Fier-DAKdo t´i financojë extra;

 

Shënim 2: Mund të ketë përjashtim në Fondin Limit (Pika E-"Kriteret e Pjesmarrjes), për Projekt-Propozime,të vleresuara cilësore nga ana e Jurise. Në këto raste, shpenzimet e skenografisë, qëndrimittëartistëve mysafirë në Fier, etj., nuk do të përfshihen në buxhetin e Fondit Limit, të përcaktuar për subjektin përfitues.

 

Shënim 3: Për cdo ndryshim në projekt, në anën artistike apo financiare të një Produksioni, Subjekti përfitues duhet të konsultohet dhe të ketë aprovimin e Bashkise Fier-Drejtorisë së Artit dhe Kulturës. Gjithashtu, subjekti përfitues duhet të jetë fleksibël në rast të kërkesës nga DAK për prezantimin e produksionit edhe në aktivitete të tjera kombëtare/ndërkombëtare të paparashikuara në marrëveshjen e parë të nënshkruar ndërmjet paleve.

Shenim: Miratimi i shfaqjeve teatrore-Rivenie, do të bëhet për Tituj teatri që shfaqin interes të vecantë për tematikën dhe për publikun.
Shkarko këtu Formatin e aplikimit. B.F.-Formullar Aplikimi-.docx


Eventet

<gusht 2022>
HënMarMërEnjPreShtDie
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Se shpejti

Postimet me te fundit


Buletini Informativ