​​​

Bashkia përbëhet nga disa njësi administrative, sipas lidhjeve tradicionale, historike, ekonomike dhe sociale. Njësitë administrative në territorin e një bashkie, shtrirja e tyre territoriale dhe emri përcaktohen me ligj. Njësitë administrative përbëhen nga qytetet dhe/ose fshatrat.

Shtrirja territoriale, emri i qyteteve dhe fshatrave, pjesë e çdo njësie administrative, përcaktohen me ligj.

Administrata e njësive administrative  është përçuese e problemeve dhe shqetësimeve të komunitetit përkatës në strukturat e Bashkisë dhe anasjelltas. Komunikon me banorët e njësisë  për politikat bashkiake dhe projektet apo programet e Bashkisë për njësinë administrative përkatëse. Njësitë Administrative komunikojnë dhe bashkëpunojnë me njëra tjetrën, në funksion të realizimit të detyrave të tyre dhe zgjidhjes së problemeve e shqetësimeve të banorëve të njësive. ​


Bashkia Fier kab në përbërje të saj 13 Njësi Administrative:   

Njësia Administrative Nr; 1

Njësia Administrative Nr; 2

Njësia Administrative Nr; 3

Njësia Administrative Nr; 4

Njësia Administrative Qendër 

Njësia Administrative Libofshë, 

Njësia AdministrativeTopojë, 

Njësia AdministrativeMbrostar, 

Njësia AdministrativeDermanas, 

Njësia AdministrativePortëz, 

Njësia AdministrativeLevan, 

Njësia AdministrativeFrakull,  

Njësia Administrative​Cakran

http://planifikimi.gov.al/index.php?id=111​