Kinema Verore 2011

Bashkia Fier ,gjatë  muajit shtator bëri të  mundur për të rinjtë e qytetit të Fierit hapjen e një  kinemaje verore, pranë  hapësirave të lira publike. Gjatë transmetimit të filmave pati një pjesëmarrje të lartë nga të rinjtë e qytetit. Hyrja ishte falas!